Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Lancel, K.A. (author), Maat, Hermen (author), Brazier, F.M. (author)
Can social engagement and reflection be designed through social touch in today’s smart city’s public spaces? This paper explores ludic, playful design for shared engagement and reflection in public spaces through social touch. In two Artistic Social Labs (ASL), internationally presented in public spaces, a radically unfamiliar sensory...
conference paper 2019
document
van Wee, G.P. (author), de Vos, Jonas (author), Maat, C. (author)
Sinds ruim 20 jaar is het gebruikelijk attitudes mee te nemen in onderzoek naar het effect van de gebouwde omgeving op reisgedrag. Attitudes worden in het meeste onderzoek als gegeven beschouwd. Maar dat hoeft niet zo te zijn: ze kunnen veranderen. Dit noemen we reverse causality. In dit paper onderzoeken we welke verklaringen de literatuur...
conference paper 2018
document
Kasraian Moghaddam, D. (author), Maat, C. (author), van Wee, G.P. (author)
Transport accessibility is assumed to be a main driver of urbanisation. Like many other metropolitan regions, the Randstad, the population and economic core of the Netherlands has experienced significant urbanisation, transport network expansion and spatial policies aimed to channel urban growth. This paper investigates the long-term...
journal article 2017
document
van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author), Lucas, Karen (author)
Rechtvaardigheid is, naast effectiviteit en efficiëntie, een van drie belangrijke criteria voor goed beleid, maar in de transportwereld ontbreekt het tot nog toe aan kwantitatieve evaluatiemethodes voor rechtvaardigheid. Dit artikel presenteert een methode gebaseerd op de Gini-index voor inkomensongelijkheid en twee ethische theorieën.
journal article 2017
document
Maat, B.B. (author), Smit, G. (author), Plettenburg, D.H. (author), Breedveld, P. (author)
The group of passive prostheses consists of prosthetic hands and prosthetic tools. These can either be static or adjustable. Limited research and development on passive prostheses has been performed although many people use these prosthesis types. Although some publications describe passive prostheses, no recent review of the peer-reviewed...
review 2017
document
van de Coevering, P.P. (author), Maat, C. (author), Kroesen, M. (author), van Wee, G.P. (author)
The influence of the built environment on travel behaviour and the role of intervening variables such as socio-demographics and travel-related attitudes have long been debated in the literature. To date, most empirical studies have applied cross-sectional designs to investigate their bidirectional relationships. However, these designs provide...
journal article 2016
document
Lucas, K (author), Maat, C. (author), van Wee, G.P. (author)
journal article 2016
document
Kasraian Moghaddam, D. (author), Maat, C. (author), van Wee, G.P. (author)
Long-term, large-scale empirical studies on the simultaneous development of transport infrastructure and the built environment are scarce. This paper provides a long-term study of the development of the railway network and its impact on the built-up area—and vice versa—using the case study of the Randstad in the Netherlands between 1850 and 2010...
journal article 2016
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author), De Bont, C. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Sierzchula, W.S. (author), Bakker, S. (author), Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author)
De elektrische auto vermindert in potentie de uitstoot van broeikasgassen. Echter, maatschappelijke en economische baten zijn niet opgenomen in de verkoopprijs. Overheidsbeleid kan corrigeren voor dit marktfalen. Dit paper onderzoekt de invloed van prijsbeleid (financiële stimulansen voor de consument) op de adoptie van elektrische auto’s,...
journal article 2015
document
Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author), De Bont, C.J.P.M. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, K. (author)
Voor de grootschalige adoptie van elektrische voertuigen is adaptief beleid nodig. Zo kan de overheid inspelen op de grote dynamiek rond vraag en aanbod. Aan de vraagzijde geldt dat consumenten vooral de actieradius nog een probleem vinden. Bij de aanbodzijde is duidelijk dat fabrikanten de elektrische auto als een van de mogelijke duurzamere...
journal article 2015
document
Lucas, K. (author), Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author)
In this paper, we present the case that traditional transport appraisal methods do not sufficiently capture the social dimensions of mobility and accessibility. However, understanding this is highly relevant for policymakers to understand the impacts of their transport decisions. These dimensions include the distribution of mobility and...
journal article 2015
document
van de Coevering, P.P. (author), Maat, C. (author), Van Wee, G.P. (author)
conference paper 2014
document
Hermans, L.M. (author), Maat, J. (author), Haasnoot, M. (author), Kwakkel, J.H. (author)
New planning approaches put new requirements on evaluation. A recent innovation in the water domain is adaptive delta management (ADM). ADM supports long-term planning in the face of uncertainty. This paper discusses the main considerations for the design of an evaluation system for ADM, departing from literature on evaluation systems, adaptive...
conference paper 2014
document
Molin, E.J.E. (author), Maat, K. (author)
Successful bicycle stimulating policies may increase the need for bicycle parking capacity, especially at main railway stations located in city centers. A potential solution for this problem involves combining paid surveyed indoor parking near the platforms and free open-air parking without surveillance at larger distances. In this paper, the...
conference paper 2014
document
Sierzchula, W.S. (author), Bakker, S. (author), Maat, B. (author)
conference paper 2012
document
Heinen, E. (author), Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author)
Increasing the number of people cycling to work brings a number of benefits: it can lead to reductions in air pollution and traffic jams, and increases people’s physical activity levels. We investigated the extent to which work-related factors influence (1) whether an individual decides to cycle to work, and (2) whether an individual cycles to...
journal article 2012
document
Heinen, E. (author), Maat, K. (author), van Wee, G.P. (author)
conference paper 2009
document
Maat, K. (author)
An academic and policy debate has been running in recent decades on whether and to what extent travel behaviour is influenced by the built environment. This dissertation addresses this influence on daily travel distance, chaining behaviour, car ownership, and car commuting. As cars are the dominant mode of transport, car travel received most...
doctoral thesis 2009
Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages