Searched for:
(1 - 11 of 11)
document
Huy, N.Q. (author)
doctoral thesis 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In het algemeen is een door grond horizontaal belaste paal een 3-D situatie, die in 1 fase direct met een 3-D EEM-model (zoals PLAXIS 3D Foundation) kan worden gemodelleerd. Deze modellen zijn echter gecompliceerd en pas de laatste jaren eenvoudiger toepasbaar in de adviespraktijk. Een directe berekening is ook mogelijk met PLAXIS 2D. Het...
report 2008
document
Mastebroek, R. (author), Hoefsloot, F.J.M. (author)
In dit rapport is de case van de Europaboulevard opgenomen met betrekking tot validatie van modellen met betrekking tot paal-grondinteractie. In de periode tussen maart 1978 en september 1978 zijn in Amsterdam direct ten noorden van de kruising van de rijksweg A10 (Figuur 2-1) met de Europaboulevard bouwwerkzaamheden uitgevoerd. De...
report 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author), Cherqaoui, I. (author)
In dit rapport zijn de cases opgenomen met betrekking tot validatie van bestaande modellen voor het bepalen van de horizontale grondvervorming. Het betreft de case NO-RECESS waaraan 2 afstudeerders, afzonderlijk, bij Fugro Ingenieursbureau hebben gewerkt. Het gaat om het afstudeerwerk van I. Cherqaoui en R. Servais. Naar aanleiding van beide...
report 2008
document
Meijers, P. (author)
During vibratory sheet piling quite often the soil near the sheet pile wall will settle. In many cases this is not a problem. For situations with houses, pipelines, roads or railroads at relative short distance these settlements may not be acceptable. The purpose of the research described in this thesis is to develop a model that is capable of...
doctoral thesis 2007
document
Van Dijk, J.C.D. (author)
Medio 2007 wordt een veldproef georganiseerd in Waddinxveen in het kader van de validatie van de snelle paaltest. Initiatiefnemers van de proef is de DC/CUR commissie ‘validatie snelle paaltest’. Tijdens deze veldproef worden twee prefab betonpalen beproefd op met een statische en een snelle paaltest. De snelle paaltest wordt uitgevoerd door de...
report 2007
document
Feddema, A. (author)
Door grond horizontaal belaste palen komen voornamelijk voor als in een talud van een ophoging op slappe grond palen worden geplaatst, of wanneer een ophoging wordt aangebracht naast reeds geïnstalleerde palen in een fundering. Als gevolg van de ophoging zal de slappe grond verticaal zetten en ook horizontaal verplaatsen. Deze horizontale...
report 2006
document
Huy, N.Q. (author), Van Tol, A.F. (author), Hölscher, P. (author)
In order to improve the interpretation of the quasi-static (e.g. Statnamic) pile load tests, a research project has been started to investigate effects of the loading rate on the bearing capacity of a pile in sand. A series of laboratory tests has been carried out. The testing program consists of a series of triaxial tests for sand and a series...
report 2006
document
Catala, M.A. (author)
Pile foundations are widely used, mainly to transmit structural load to an underlying stiffer soil or rock. This limit state load a certain pile can sustain without failure is known as pile ultimate bearing capacity. During design stage load-tests are performed in-situ on test piles to determine, among others, the value of the bearing capacity....
report 2005
document
Archeewa, E. (author)
Pile load tests are commonly used by engineers to determine its bearing capacity. At present, there are three methods of pile load tests: the static, the dynamic and the quasi-static test. The static pile load test is done by applying an axial load on the pile with a long duration. The dynamic and quasi-static tests are done with an impact load...
report 2005
document
Dijkstra, J. (author)
When in-situ tests are performed to determine the ultimate capacity of a pile after the installation, quite a lot of types of tests are available. The following tests are generally used, in order from most used method to least used method: the static testing method, dynamic testing methods, pseudostatic and statnamic testing methods. During a...
report 2004
Searched for:
(1 - 11 of 11)