Searched for:
(1 - 6 of 6)
document
Hindriks, K.V. (author), Korstanje, R. (author), Van Riemsdijk, M.B. (author), Kraayenbrink, N. (author), De Rijk, L. (author), Behrens, T. (author), Pasman, W. (author)
It remains a challenge with current state of the art technology to use BDI agents to control real-time, dynamic and complex environments. We report on our effort to connect the GOAL agent programming language to the real-time game UNREAL TOURNAMENT 2004. We focus in particular on the design of a suitable interface to manage agent-bot interaction...
conference paper 2010
document
Van den Berg, G. (author), De Rijk, S. (author), Mesman, G. (author), Abrahamse, A. (author), De Graaf, R. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten aan van een case study die is uitgevoerd rond de geplande nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard. Wij hebben de mogelijkheden in beeld gebracht om het lokale oppervlaktewatersysteem aan te wenden als bron voor drinkwater. Een belangrijke vraag is in hoeverre een sluitende waterbalans mogelijk is zonder...
report 2008
document
De Rijk, S. (author)
Ten behoeve van de landelijke belangenbehartiging zoekt VEWIN naar, voorstellen voor maatregelen om de doelen ten aanzien van grondwater als drinkwaterbron te behalen. Kiwa Water Research heeft in dit rapport de maatregelen uitgewerkt voor de aanpak van puntbronnen die stedelijke grondwaterwinningen bedreigen. Vervuilingsbronnen die stedelijke...
report 2006
document
Gehrels, H. (author), Reijs, T. (author), Van Meerten, H. (author), De Rijk, J. (author), Van Oostrom, N. (author), Oude Essink, G. (author), Vergroesen, T. (author), Maas, K. (author), Buma, J. (author)
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de effecten van de voorgenomen vermindering of stopzetting van de grondwaterwinning door DSM Gist in combinatie met de aanleg van de spoortunnel in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland door...
report 2005
document
De Rijk, T. (author)
doctoral thesis 1998
document
De Rijk, J.D. (author), De Lange, H.P. (author)
Een programmering voor onderzoek bij de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam.
book 1988
Searched for:
(1 - 6 of 6)