Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Goorden, N. (author), Hakvoort, H. (author), Van der Krogt, R. (author)
In opdracht van Vitens is in 2005 een koppeling ontwikkeld op basis van de modelcodes van Modflow en Sobek. Deze koppelingssoftware is getest in pilot gebied Wierden, onderdeel van het Regge-stroomgebied (Gehrels en Hakvoort, 2005). De resultaten van de test wezen uit dat de ontwikkelde software een krachtig instrumentarium is dat inzetbaar is...
report 2009
document
Roelofsen, F. (author), Goorden, N. (author)
Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in meer detail lokaal is gemodelleerd. Het...
report 2008
document
Gehrels, H. (author), Hakvoort, H. (author), Van Der Velde, Y. (author), Hummel, S. (author), Lourens, A. (author), Snepvangers, J. (author), Goorden, N. (author)
In dit project is een koppeling ontwikkeld en getest tussen Modflow en Sobek. De ontwikkelde koppeling is een zogenaamde ‘expliciete’ koppeling. Per tijdstap worden fluxen en waterhoogten uitgewisseld tussen het grondwater- en oppervlaktewatermodel. Het gekoppelde model is toegepast op het gebied rond pompstation Wierden (Overijssel). Het...
report 2005