Searched for:
(1 - 20 of 167)

Pages

document
Li, Y. (author)
The severity and location of bank erosion and bed scour changes with the variation of water level. At low flows, the main flow thread tends to follow the concave bank. As the discharge increases, the flow tends to cut across the convex bar, to concentrate against concave bank only downstream the bend apex. This change of flow pattern is...
report 2002
document
Wei, C. (author)
The periodic shifting of the bifurcation point of the North Channel and South Channel of the Yangtze river is very important in the estuary. The North Channel is bifurcated from the South Branch by cutting a channel through the submerged sandbanks. Once a bifurcation channel is formed, the differences in flow conditions of the two waterways make...
report 2002
document
Verhagen, H.J. (author)
Onderzoek naar kennisdissiminatie in de waterbouw en opzet van een kennisbank met toegang tot deze informatie. Uiteindelijk heeft dit project geresulteerd in www.kennisbank-waterbouw.nl.
report 2002
document
Yossef, M.F.M. (author)
Groynes are structures constructed at an angle to the flow in order to deflect the flowing water away from critical zones. They are made of stone, gravel, rock, earth, or piles, beginning at the riverbank with a root and ending at the regulation line with a head. They serve to maintain a desirable channel for the purpose of flood control,...
report 2002
document
De Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Bezuijen, A. (author)
Onderzoek aan geocontainers is uitgevoerd in het kader van het WISproject "Kennisontwikkeling Geo-zandelementen" en het Delft-Clusterproject "Bouw van grootschalige zandllchamen". Modelproeven zijn uitgevoerd in verscheidene modelfaciüiteiten van WL Delft Hydraulics en GeoDelft. Veldmetingen zijn uitgevoerd aan geocontainers die gestort zijn in...
report 2002
document
Maccabiani, J. (author), Spruit, R. (author), Van Deen, J.K. (author)
De publieke ruimte met de binnenstedelijke infrastructuur van wegen, riolering, oever- en groenvoorzieningen vergt naast grote investeringen tevens een groot jaarlijks bedrag aan onderhoud. Met name in de gebieden met slechte bodemgesteldheid zijn deze jaarlijkse onderhoudskosten een grote last voor de betreffende gemeenten en lagere overheden....
report 2003
document
Yossef, M.F.M. (author)
Report on a physical scale model test in the Fluid Mechanics lab on the effect of groynes on the bed and sediment transport in rivers.
report 2003
document
Joziasse, J. (author), Klaver, G. (author), Bakker, I. (author)
On June 19/20, 2007 a visit was paid to a suspended particulate matter (SPM) sampling and monitoring site in the Ourthe river (Liège region), between the confluence with the Vesdre river and the mouth of the Ourthe in the Meuse river. The next day, a workshop was organised in which backgrounds, methods and procedures for SPM sampling and...
report 2004
document
Dijkstra, J. (author)
When in-situ tests are performed to determine the ultimate capacity of a pile after the installation, quite a lot of types of tests are available. The following tests are generally used, in order from most used method to least used method: the static testing method, dynamic testing methods, pseudostatic and statnamic testing methods. During a...
report 2004
document
Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoekzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Er is een mechanicamodel beschikbaar voor de bijdrage van klemming. Dit model gaat uit van de...
report 2004
document
Pereboom, D. (author), Kiers, M.H. (author)
In Delft zal in 2005 begonnen worden met de bouw van de Koepoortgarage. Het betreft een tweelaags ondergrondse parkeergarage, waarop koopwoningen worden gesitueerd. Het project wordt gerealiseerd door Koepoort VoF (Ceres Projecten en Van Roey Projectontwikkeling b.v.) Deze partij zal samen met de te kiezen aannemer verantwoordelijk zijn voor de...
report 2005
document
Esposito, G. (author), Hopman, V. (author), Koopman, A. (author), Oostvogels, J. (author), Roos, W. (author)
In Nederland liggen momenteel meer dan 1,75 miljoen strekkende kilometers kabels en leidingen in de ondergrond. De aanleg van deze kabels en leidingen heeft in het verleden niet altijd even gecoördineerd plaatsgevonden. Hierdoor laat de bereikbaarheid en vindbaarheid van de bestaande kabels en leidingen vaak te wensen over. Dit heeft tot gevolg...
report 2005
document
Archeewa, E. (author)
Pile load tests are commonly used by engineers to determine its bearing capacity. At present, there are three methods of pile load tests: the static, the dynamic and the quasi-static test. The static pile load test is done by applying an axial load on the pile with a long duration. The dynamic and quasi-static tests are done with an impact load...
report 2005
document
Gehrels, H. (author), Hakvoort, H. (author), Van Der Velde, Y. (author), Hummel, S. (author), Lourens, A. (author), Snepvangers, J. (author), Goorden, N. (author)
In dit project is een koppeling ontwikkeld en getest tussen Modflow en Sobek. De ontwikkelde koppeling is een zogenaamde ‘expliciete’ koppeling. Per tijdstap worden fluxen en waterhoogten uitgewisseld tussen het grondwater- en oppervlaktewatermodel. Het gekoppelde model is toegepast op het gebied rond pompstation Wierden (Overijssel). Het...
report 2005
document
Catala, M.A. (author)
Pile foundations are widely used, mainly to transmit structural load to an underlying stiffer soil or rock. This limit state load a certain pile can sustain without failure is known as pile ultimate bearing capacity. During design stage load-tests are performed in-situ on test piles to determine, among others, the value of the bearing capacity....
report 2005
document
Gehrels, H. (author), Reijs, T. (author), Van Meerten, H. (author), De Rijk, J. (author), Van Oostrom, N. (author), Oude Essink, G. (author), Vergroesen, T. (author), Maas, K. (author), Buma, J. (author)
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de effecten van de voorgenomen vermindering of stopzetting van de grondwaterwinning door DSM Gist in combinatie met de aanleg van de spoortunnel in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland door...
report 2005
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
GeoDelft bedacht een milieuvriendelijk wegbouwconcept: de Kyotoweg. De ‘Kyotoweg’ is een milieuvriendelijke weg die bestaat uit gemodificeerd baggerslib op houten palen. Deze weg heeft tal van milieuvoordelen boven traditionele wegen op zand. GeoDelft werkt samen met onder andere Van Biezen (Willem van Delft), Kantakun (Arnout Beeker) en HUESKER...
report 2005
document
Feddema, A. (author), Rietdijk, J. (author)
Dit rapport maakt deel uit van het onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding bij ophogingen en wegverbredingen in het kader van het DelftCluster programma Blijvend Vlakke Wegen. Binnen dit onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde met betrekking tot de zettingen en horizontale vervormingen bij pphogingen/wegverbredingen en de...
report 2005
document
Teunissen, P.A.A. (author), Verhoeven, H. (author), Visser, H. (author)
Bij de aanleg én voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke infrastructuur is de ondergrond een belangrijke kostenbepalende factor. Voor wegen speelt de draagkracht en vervorming van de bodem hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld een weg op een zandondergrond heeft minder intensief onderhoud nodig en heeft een langere levensduur dan op...
report 2005
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
In Schelluinen zal een pilot worden aangelegd van de Kyotoweg. Deze weg bestaat uit een matras op houten palen. De matras wordt gebouwd van Hegemann materiaal, dat is een baggerspecieproduct. De matras wordt gewapend met een geotextiel. De pilot zal van 18 t/m 23 november 2005 worden aangelegd in Schelluinen. Dit rapport geeft in hoofdstuk 2 een...
report 2005
Searched for:
(1 - 20 of 167)

Pages