Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
De Kok, J.M. (author), Salden, R.M. (author), Rozendaal, I.D.M. (author)
In dit rapport wordt een drie-dimensionaal numeriek-wiskundig model ter berekening van het transport van zwevende en opgeloste stoffen in de Nederlandse kustwateren beschreven. Het belang van de modellering van zwevend stof en slib in drie dimensies wordt uiteengezet. Het model is een belangrijke schakel in een meer omvattende...
report 1995