Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Mey, M.G. (author)
book 1996
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Niclaes, M.N. (author), Drenth, J.G. (author), Nolte, E.A.H. (author)
book 1995
document
Prak, P. (author), Buiskool, R.H.N. (author)
Inventarisatie van de uitgaven voor ruimtelijk relevant onderzoek, extern gefinancierd of intern uitgevoerd door bovenlokale overheden in Nederland: ministeries, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Beschouwingen van het PRO.
book 1994
document
Leliveld, T. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1994
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Kersloot, J.M. (author)
book 1993
document
Beckers, T.A.M. (author), Raaijmakers, S.F.J.M. (author)
book 1991
document
Mastop, J.M. (author)
book 1991
document
De Jong, M.A. (author)
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO
book 1991
document
Bouwer, K. (author), Horlings, L.G. (author)
onderzoeksbehoefte op het raakvlak van de beide beleidsvelden ruimtelijk en milieubeleid. Het resultaat is een uitgebreide lijst van onderzoeksonderwerpen op dit themaveld, waarbij het ruimtelijk perspectief voorop staat. De studie is geschreven in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) in het kader van de...
book 1991
document
Feddema, R. (author), Hulsbergen, E.D. (author)
book 1991
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Van der Knaap, G.A. (author), Van der Laan, L. (author)
Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en...
book 1991
document
Nijkamp, P. (author), Priemus, H. (author), Van Gent, H.A. (author), Van den Hanenberg, A.G.M. (author), Kreutzberger, E. (author), Stam, W.J. (author)
book 1990
document
Tamis, W.L.M. (author), Udo de Haes, H.A. (author), Van der Naald, W.H.G. (author)
Uitgave van het Centrum voor Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;...
book 1988
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1988
document
Veeke, P.J.A.M. (author), Bovy, P.H.L. (author), Den Adel, D.N. (author)
book 1988
document
van den Berg, A.G. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1988
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages