Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Anonymus, A. (author)
sinds het verschijnen van de eindevaluatie van de zandsluitingen in het oostelijke deel van de Oosterschelde (lit. [1]) heeft op een aantal gebieden nader onderzoek plaatsgevonden. Gedurende de laatste dagen van de zandsluiting Krammer zijn turbulentie-intensiteit en zandconcentratie simultaan gemeten in de wervelstraat benedenstrooms van het...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft toen besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiƫle lasten te bewerkstelligen. De sluiting van het Slaak dient in principe te geschieden zo kort mogelijk voor de sluiting van het Krammer, omdat door de afsluiting van het Slaak de...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft in 1983 besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiƫle lasten te bewerkstelligen. Van belang is hierbij dat het sluitingstijdstip van de Oesterdam niet is gewijzigd. Door de reduktie van het getij ten gevolge van de bouw van de...
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
Bijlagen bij de nota
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
De sluiting van de compartimenteringsdamrnen is reeds geruime tijd onderwerp van studie. De besluitvorming betreffende de toe te passen sluitingstechnieken heeft parallellopend met de ontwikkeling van het inzicht in de mogelijkheden, stapsgewijs plaatsgevonden. In eerste instantie is uitgegaan van sluitingen bij het volle getij om zodoende niet...
report 1983
Searched for:
(1 - 5 of 5)