Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Vredeveldt, A.W. (author), Uwland, J.J. (author), Janssen, G.T.M. (author)
report 1995
document
Janssen, J. (author)
report 1966
document
Janssen, H.J.J. (author)
Document(en) uit de collectie Procestechnologie
report 1947
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiënten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Janssen, J. (author), Kruyt, H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1982
document
Janssen, C.M. (author), Hout, G. van der (author)
report 1997
document
Janssen, P.P. (author)
report 1993
document
Peletier, H. (author), Janssen, G.M. (author)
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem bovendien steeds groter worden. In Nederland wordt erosie bij voorkeur bestreden door het overbrengen...
report 2004
document
Janssen, J. (author)
report 1962
document
Verhoosel, J. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M. (author)
report 2013
document
Janssen, C.M. (author)
This literature review is part of the ongoing research on sand transport in oscillatory sheet-flow, as taking place at the coast during storms. Because sheet-flow corresponds to conditions of high shear stress, large amounts of sand are transported. Therefore it is an important part of the total sand transport (sheet-flow and suspended load)....
report 1995
document
Janssen, P.P. (author), Schijf, J.B. (author)
Calculation method for water movement induced by ships in canals
report 1953
document
Groot, Y.J.M. (author), Janssen, R.J.M. (author), Storm, A.H.R. (author), Visser, S.B. (author)
report 1995
document
Janssen, G.M. (author), Mulder, S. (author)
Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is...
report 2004
document
Janssen, H.J.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1949
document
Janssen, J. (author)
report 1969
document
Bouma, G. (author), Janssen, S. (author), Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Woestenburg, A. (author)
In deze deelrapportage wordt de tweede pilot van het project Delta: "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland", beschreven en Geëvalureerd. Deze tweede pilot heeft het karakter van een 'validatie pilot' binnen het Leven met Water project Delta. De activiteiten die in de eerste pilot Tholen/St. Philipsland zijn uitgevoerd, zijn...
report 2009
document
Steen, M. (author), Knibbe, F. (author), Quak, C.W. (author), Janssen, P. (author), Stap, R. (author), Daniele, L. (author)
Version 1.0 - Final The CERISE-SG project (Combining Energy and Geo information standards as enabler for Smart Grids) focuses on interoperability with a special interest in the information exchanges between smart grids and their surroundings. We hereby focus on the exchange of information to and from smart grids, the government domain and the...
report 2015
document
Janssen, F.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1970
document
Verhoosel, J. (author), Roes, J. (author), Verbeek, S. (author), Bruinenberg, J. (author), van Doorn, L. (author), Janssen, P. (author), De Vries, M.E. (author)
Versie 1.1 – English summary - Final
report 2014
Searched for:
(1 - 20 of 46)

Pages