Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Luscuere, P.G. (author)
In september 2016 is in het kader van een Rijksbreed programma Circulaire
Economie1 een publicatie verschenen getiteld: ‘Nederland circulair in 2050’.
Het is een gemeenschappelijke publicatie van – destijds – het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken, mede namens
het Ministerie van...
book chapter 2018