Searched for:
(1 - 20 of 329)

Pages

document
Zhou, Y. (author), Daamen, W. (author), Vellinga, T. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
The importance of maritime transport keeps increasing with the trade globalization. With the growing demand for waterborne transport, vessel traffic flows are also expected to increase. This paper reviews maritime traffic models from the vessel behavior modeling perspective. The maritime traffic models include the models for vessel traffic both...
review 2019
document
Hoogendoorn, D. (author), Quist, A. (author)
report 1981
document
Hoogendoorn, A.A. (author)
report 1977
document
Snelder, M. (author), Van Arem, B. (author), Hoogendoorn, R.G. (author), Van Nes, R. (author)
De verwachting is dat de zelfrijdende auto op termijn gaat bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Zodra de zelfrijdende auto een substantiële trend is, wordt deze meegenomen in de afwegingen voor nieuwe infrastructuur, onder andere via de Nationale Markt en Capaciteits-Analyse (NMCA). Om hier...
report 2015
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Immers, L.H. (author), Van Katwijk, R. (author), Knoop, V.L. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
report 2014
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Van Zuylen, H.J. (author), De Schutter, B. (author), Hegyi, A. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De toenemende complexiteit van de regeltaak vereist de ontwikkeling van geavanceerde methodes voor het ondersteunen van de beheerstaak van operators in verkeerscentrales. Deze ondersteuning beoogt de operator in staat te stellen, het...
report 2000
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Bovy, P.H.L. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
In the course of the Telematics implications Programme Transport of the European Commission Fourth Framework Research Programme much attention is devoted to evaluation and demonstration. This report is part of the DACCORD project TR1017, devoted to the development and application of co-ordinated traffic control in freeway corridors. The report...
report 1997
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Bovy, P.H.L. (author)
This report represents the second report in regarding macroscopic traffic flow modelling. In this report we present a multiple lane generalisation of the aggregate-lane multiple user-class model. Key to its derivation is the lane-specific multiple user-class phase-space density (MUCPSD), generalising the traditional spatial density by...
report 1998
document
Hoogendoorn, S.P. (author)
This report presents results of research carried out in the ADVISORS project. The objective of this research is to develop a methodology to assess road traffic efficiency and environmental impacts of Advanced Driver Assistanc e Systems (ADAS) at both the microscopie and the network level. The results discussed in this report pertain to the...
report 2001
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I. (author), Van Katwijk, R. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
In the world of traffic management a lot is happening and developments move quickly. Traffic Quest helps to keep track of these developments by systematically collecting, developing and transferring knowledge. The partners in TrafficQuest together cover the entire spectrum including the fundamental, theoretical knowledge about traffic management...
report 2012
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I. (author), Van Katwijk, R. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
report 2011
document
Gorte, B. (author), Van Zuylen, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
report 2002
document
Hoogendoorn, R.A. (author)
Computations in numerical fluid dynamics create large sets of data. Transmission of these datasets requires a high speed communication link or, alternatively, the use of data compression techniques. This report describes the results of a study to the applicability of data compression techniques. An algorithm is designed that yields favourable...
report 1986
document
Hoogendoorn, S.P. (author), Bovy, P.H.L. (author)
In this report we derive a macroscopic Multiple User-Class traffic model from mesoscopic principles. These principles yield equilibrium relationships between traffic density and equilibrium velocities as a function of the current traffic conditions, the traffic composition, and the distribution of user-class dependent desired velocities, rather...
report 1998
document
Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Yuan, Y. (author)
report 2015
document
Hoogendoorn, S.P. (author)
Gaining insights into pedestrian flow operations and assessment tools for pedestrian walking speeds and comfort is important in for instance planning and geometric design of infrastructural facilities. Additionally, management of pedestrian flows requires knowledge of pedestrian flow behavior. However, compared to vehicular traffic, pedestrian...
report 2001
document
Huis in 't Veld, J.C. (author), Vrijling, J.K. (author), Hoozemans, H.J.M. (author), Ebbens, E.H. (author), Hoogendoorn, A.D. (author)
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op initiatief van de milieuorganisaties en in overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tot een proefproject dijkverbetering Sliedrecht besloten d.d. 20 februari 1986. Het proefproject heeft als doel op beleidsanalytische wijze voor een tweetal zoveel mogelijk representatieve...
report 1986
document
Immers, L.H. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R. (author), Hoogendoorn, S.P. (author), Yuan, Y. (author)
2013 was nog het jaar van minder files en minder reistijdverlies, wat weer ten dele samenhing met ‘minder economie’. Maar voor 2014 was een kleine kentering voorzien: er werd weer meer verkeer en ook meer congestie opde Nederlandse wegen verwacht. In hoeverre is die voorspelling uitgekomen? En hoe staat het eigenlijk met de verkeersveiligheid en...
report 2015
document
Van Baalen, A. (author), Hoogendoorn, G.C. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1980
document
Hoogendoorn, A.D. (author)
In dit overzicht zijn tekeningen verwerkt betreffende de oevers van de volgende kanalen: Klasse VI: 1. Noordzeekanaal 2. Hartelkanaal 3. 3chelde-Rijnverbinding 4. Kanaal Terneuzen - Sas van Gent Klasse V: s. Maas-Waalkanaal 6. Kanaal door Zuid-Beveland 7. Kanaal door Walcheren 8. Julianakanaal De tekeninGen bevatten: - dwarsprofielen van kanaal...
report 1974
Searched for:
(1 - 20 of 329)

Pages