Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Graafland, A. (author), Leupen, B. (author), De Vries, N. (author)
Dit boek presenteert het afstudeerwerk van een vijftiental Bouwkunde-studenten en studentes in de periode 1992-1994. Bij deze selectie is gezocht naar plannen die 'de' Delftse traditie van het 'vorm volgt functie' en 'eerlijk bouwen' verlaten hebben en op zoek zijn naar andere en onbekende wegen in het architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen.
book 1996
document
Graafland, A. (author), Büttner, H. (author)
book 1991
document
Van Duin, L. (author), Graafland, A.D. (author)
book 1991
document
Zwartenkot, R. (author), Graafland, A. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Graafland, A. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het gebied van de automatisering en de informatievoorziening bij de Nederlandse gemeenten. De aandacht is vooral gericht op de onderliggende strukturen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de automatisering binnen de gemeenten. Naast een praktische waarde, die onderhevig is...
book 1989
document
Graafland, A. (author)
In deze samenvatting worden in beknopte vorm, de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de huidige situatie en de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering bij de Nederlandse gemeenten. Aandacht wordt besteed aan de geautomatiseerde systemen binnen de gemeenten, de organisatie en besturing van de gemeentelijke automatisering en...
book 1989
document
Graafland, A. (author)
book 1989
document
Graafland, A. (author)
book 1987
document
Graafland, A. (author)
book 1987
document
Graafland, A. (author)
Dit boek documenteert een aantal plannen van studenten/tes van de Afdeling Bouwkunde van de TH-Delft. De plannen werden gemaakt voor het Schenkel gebied in Spijkenisse en kwamen tot stand in mijn Rl-projekt. Het boek bestaat uit drie delen, het eerste deel is een artikel van mijn hand over het probleem van het stadsconcept. De thematiek van een...
book 1986
document
Graafland, A. (author), Moret, A. (author), Smout, F. (author), Wessels, R. (author)
Uitgegeven in opdracht van de TH Delft, Afdeling Bouwkunde
book 1985
document
Tilman, H. (author), Graafland, A. (author)
Sinds enige jaren ligt in de Nederlandse debatten over de stedelijke plan vorming het accent op het in beschouwing nemen van de bestaande bouwvoorraad, ten nadele van het denken in uitbreidingen. Toch is de stedebouw er nog niet in geslaagd het vraagstuk van de compacte stad in haar instrumentarium op te nemen. Stadsvernieuwingsvoorstellen...
book 1984
Searched for:
(1 - 12 of 12)