Searched for:
(1 - 15 of 15)
document
Van der Horst, H. (author), Wassenberg, F. (author)
Dit is deel 2 van de inspiratiepapers over woonwijken van de toekomst. In dit deel worden maatschappelijke en demografische ontwikkelingen bekeken. Wat betekenen die voor woonwijken over pakweg 30 jaar. Het gaat over de wijk als onderdeel van de Nederlandse samenleving, en als samenleving op zichzelf, en de wijk als ontmoetingsplek.
book 2012
document
Wassenberg, F. (author)
Dit is een eerste deel uit een serie inspiratiepapers, uitgegeven door Habiforum, en gaat over heden en toekomst, over soorten wijken en soorten veranderingen in woonwijken. Hoe leven we nu, hoe leven we over 30 jaar, en hoe zien onze woonwijken er dan uit?
book 2012
document
Priemus, H. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1996
document
Van de Poll, W. (author)
book 1995
document
Van Rosmalen, B. (author)
Dit deelrapport (deel 6 uit de serie) gaat over de positie van woonbuurten in de stadsregio Rotterdam. Het is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige woonsituatie van de bewoners, de tevredenheid, eventuele verhuisplannen en verbeterwensen. Centraal daarin staan de huurders in de sociale sector. Het onderzoek vormt daarbij een...
book 1995
document
Hoenderdos, T. (author), De Hoog, N. (author)
book 1994
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Heeger, H. (author), Leenhouts, H. (author)
book 1991
document
Hoenderdos, T. (author), Metselaar, A. (author)
In het kader van het zogenaamde PCG-beleid (probleem cumulatie gebieden beleid) is er in drie wijken in Almelo een project buurtbeheer gestart. Bij dit project is onder andere gewerkt aan de verbetering van de communicatie en de onderlinge afstemming van beheeraktiviteiten van de partijen die betrokken zijn bij het beheer van deze wijken. Ter...
book 1990
document
Heeger, H. (author)
book 1990
document
De Widt, D.J. (author), Heimans, A. (author)
Deze studie is verricht als onderdeel van het VF-project Herinrichting Verstedelijkt gebied. Bij het onderzoek hebben de auteurs dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van prof ir A.N. Veltmeijer die er steeds voor heeft gewaakt dat het contact met de realiteit van het stedebouwkundig ontwerpen gewaarborgd bleef. De in dit rapport...
book 1988
document
Bach, B. (author)
book 1988
document
Van den Ham, C. (author), Thomsen, A.F. (author)
Rapport in opdracht van het RIW-Research Instituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing.
book 1988
document
Graafland, A. (author)
book 1987
document
Prak, N.L. (author)
book 1985
Searched for:
(1 - 15 of 15)