Searched for:
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Hillen, M.M. (author), Jonkman, S.N. (author), Kanning, W. (author), Kok, M. (author), Geldenhuys, M.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
This study is part of a global study on the costs of adaptation to the effects of climate change. It adds information from three specific case studies (the Netherland, New Orleans and Vietnam) to the global study. The case study areas are comparable by type of coast; all are low-lying deltaic coastal areas. This study investigates the unit cost...
report 2010
document
Wijnberg, K.M. (author), Ruessink, B.G. (author), Stive, M.J.F. (author), Van der Spek, A.J.F. (author), Walstra, D.J.R. (author)
report 2003
document
De Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), Van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), Van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), De Vries, M.B. (author), Van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Description of eco-morphodynamic processes in the Dutch deltas.
report 2001
document
Dronkers, J. (author), Stive, F.J.M. (author)
-In het college worden kusttypen behandeld met een sedimentaire struktuur (zand, slib). Kusten van hard materiaal (rotskusten, ... ) blijven buiten beschouwing. We beginnen daar waar de invloed van de zee zich het verst stroomopwaarts laat voelen, d.w.z. bij de getijrivier. Een getijrivier is het zeewaartse deel van een rivier, waar het zeewater...
report 2001
document
Eysink, W.D. (author), Walstra, D.J.R. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 2001
document
Tanczos, I. (author), de Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), de Vries, M.B. (author), van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
report 2001
document
Crosato, A. (author), Stive, M.J.F. (author)
Geological and morphological description of the Wadden Sea, description of the present situation.
report 2000
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Helvert, M.A.G. van (author), Kuijper, C. (author), Spek, A.J.F. van der (author), Stive, M.J.F. (author), Thoolen, P.M.C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Stive, M.J.F. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 2000
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1999
document
Stive, M.J.F. (author), Meerendonk, E. van (author), Rijn, L.C. van (author), Weck, A.W. van der (author), Walstra, D.J.R. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1998
document
Stive, M.J.F. (author), Wang, Z.B. (author), Weck, A.W. van der (author), Boogaard, H.F.P. van den (author), Baptist, M.J. (author)
report 1998
document
Stive, M.J.F. (author), Dijkman, J.P.M. (author), Baan, P.J.A. (author), Villars, M.T. (author), De Graaff, R.F. (author)
A large-scale project such as the construction of an offshore island requires careful consideration not only of the direct effects of such intervention, but also of the implications for the further evolution of the Dutch coast. It is found that the construction of an offshore island is technically possible and - i f optimally shaped and...
report 1998
document
Sánchez-Arcilla, A. (author), Jímenez, J.A. (author), Pont, D. (author), Capobianco, M. (author), Prat, N. (author), Provansal, M. (author), Fraunié, P. (author), Ruol, P. (author), Abrami, G. (author), De Vriend, H.J. (author), Day, J.W. (author), Stive, M.J.F. (author), Jelgersma, S. (author), Pernetta, J. (author), Sestini, G. (author)
Summary report of the MedDelt project. This project has studied the impact of climate change on the deltas in the northwestern Mediterranean sea.
report 1997
document
Van der Spek, A. (author), Stive, M.J.F. (author)
Workshop inzake onderzoek naar zeegaten en getijbekkens.
report 1996
document
Roelvink, J.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author)
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspel ling te geven van de ligging van de kustlij n in 1990, 1995 , 2000 , 20 10, 2020 , 2050 en 2090 . Niet aIleen het verlangde onderscheidend vermogen in de tijd is groot , ook het verlangde ru imtelijk oplossend vermogen is hoog: van de or de een kilometer. Deze vraagstelling is vooral bepaald...
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author), Kollen, J. (author), Wind, H.G. (author), Stolk, A. (author), Wiersma, J. (author), Zitman, T.J. (author), Reinalda, R. (author)
Hoofdstuk 1. Inleiding Naast een algemene inleiding op het projekt Kustgenese en de werkwijze binnen het projekt zijn hierin een samenvatting en de konklusies opgenomen. Hoofdstuk 2. Waargenomen kustontwikkelingen De waargenomen ontwikkeling en vorming van de kust worden hier beschreven onderscheiden naar de tijdsperioden beschouwd door de drie...
report 1987
document
Houweling, G.A.J.A. (author), Stive, R.J.H. (author)
report 1986
Searched for:
(1 - 20 of 28)

Pages