Searched for:
(1 - 19 of 19)
document
Konter, J.L.M. (author), Klatter, H.E. (author), Jorissen, R.E. (author)
De publikatie geeft een overzicht van de kennis van een belangrijk aspect van afsluitingswerken, namelijk het ontwerp van de afsluitdam. De uitvoering van het Deltaplan heeft hierbij een grote rol gespeeld. Met dit boek wordt beoogd de ontwerper van afsluitdammen een hulpmiddel te geven waarmee, uitgaande van de kenmerken van de af te sluiten...
report 1992
document
Stuip, J. (author), Risseeuw, P. (author), Konter, J. (author), De Jager, W.F.J. (author), Stuijt, L.C.P.M. (author), Nederlof, C.D. (author)
Syllabus van een Studiedag van NGO: Ontwerpfilosofie -- reinforcing fabrics under embankments of soft sub-soils - a calculation method -- voorlopige richlijnen, eisen en keuringsmethoden voor de toepassing van geotextielen onder steenfunderingen -- ontwerpmethoden waterdoorlatende bodemverdedigingsconstructies -- ontwerpen met verticale drainage...
report 1985
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1984
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1983
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1980
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1980
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1980
document
Konter, J.M.L. (author)
report 1978
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1977
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1976
Searched for:
(1 - 19 of 19)