Searched for:
(1 - 20 of 193)

Pages

document
Smit, W.C. (author)
doctoral thesis 1929
document
Smit, N. (author)
Op initiatief van de commissie Bodembezinking van de Ned. Ver. Kust- en Oeverwerken werd een studie opgezet waarbij zowel theorie als praktijk en waterloopkundig modelonderzoek een rol hebben gespeeld. Op grond van daze studie en bij de toepassing in de praktijk opgedane ervaring kan thans worden gezegd, dat het zinken op stroom technisch gezien...
report 1960
document
Smit, B.C.H.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1960
document
Smit, A.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1961
document
Goossens, A.G. (author), Smit, G.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1965
document
Margarita, R.E. (author), Smit, W.P. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1966
document
Smit, J.A. (author)
report 1968
document
Borsboom, J. (author), Smit, H.C. (author), Zuiderwijk, J.J.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1970
document
Smit, A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1971
document
Smit, J.D. (author)
master thesis 1973
document
Smit, J. (author)
report 1976
document
Smit, H. (author), Lafort, G.J.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1977
document
Smit, J. (author)
During a visual approach to landing a pilot uses cues in the visual scene for the control of aircraft attitude and flight path. The accuracy with which some relevant display elements can "be set at a desired, nominal, position was determined in an experiment via the phychophysical "method of adjustment". Furthermore relevant literature with...
report 1978
document
Van Est, J. (author), Smit, L. (author)
One of the major Droblems of research and planning and policy making is the lacking of the availability of information. Modern analysis is of ten hampered by this, due to the fuzzy locational identification of the data. Many variables and attributes are only measured (i.e. available) on geographical areas of different sizes, which are...
book 1981
document
Smit, M. (author)
master thesis 1985
document
Smit, B. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1985
document
Smit, M. (author)
master thesis 1986
document
Smit, M. (author)
other 1986
document
Van Kwartel, R. (author), Smit, L. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1986
document
Bakker, W.T. (author), Smit, E. (author)
Deze nota geeft de tekst van een lezing, gegeven door de eerste auteur bij de start van "Taakgroep 100" van het project "Kustgenese" op 27 januari 1986. Oudere en nieuwere "waarheden" omtrent het kustgedrag, geponeerd door diverse deskundigen worden geevalueerd, zoals de "Waarheid van Edelman": "holle kusten zanden aan en bolle eroderen"....
report 1986
Searched for:
(1 - 20 of 193)

Pages