Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Raaymakers, A. (author)
"Als je oud wordt moet je de buurt uit" is een beschrijving van een planologisch onderzoek onder ouderen in de Da Costabuurt, een stadsvernieuwingsbuurt in Amsterdam Oud-West. Ervaringen en meningen van ouderen zij het uitgangspunt van dit onderzoek. Door groepsgesprekken en individuele interviews worden de knelpunten die zij ervaren in het...
book 1987