Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Smits, E.-S. (author), Pel, A.J. (author), van Nes, R. (author), van Arem, B. (author)
Bij mobiliteitsbeprijzing zijn meerdere actoren, zoals verschillende overheden en de spoorwegen, betrokken. In dit paper wordt een model gepresenteerd op basis van speltheorie dat de voorkeuren en interactie van deze actoren analyseert. Zo een model kan tijdens het planningsproces gebruikt worden om conflicterende belangen te identificeren en er...
journal article 2016