Searched for:
(1 - 20 of 91)

Pages

document
Jansen, O.A. (author)
report 1993
document
Jansen, J.D. (author), Fonseca, R.M. (author), Kahrobaei, S. (author), Siraj, M. (author), Van Essen, G.M. (author), Van den Hof, P.M.J. (author)
The "Egg Model" is a synthetic reservoir model consisting of an ensemble of 101 relatively small three-dimensional realizations of a channelized reservoir produced under water flooding conditions with eight water injectors and four producers. It has been used in numerous publications to demonstrate a variety of aspects related to computer...
report 2013
document
Jansen, A.J.M. (author)
report 1977
document
Jansen, J.D. (author)
report 2000
document
Jansen, A.J. (author)
report 1970
document
Jansen, E.M. (author)
report 2000
document
Jansen, S.J.T. (author)
Residential satisfaction is an important topic in the domain of housing. It refers to the individuals’ appraisal of the conditions of their residential environment, in relation to their needs, expectations and achievements. In the current study respondents were asked to indicate their residential satisfaction on a scale ranging from 1 (very...
report 2012
document
Van Acker, W.P. (author), Van den Berg, P. (author), Boonen, M. (author), Van den brekel, L. (author), Brink, L. (author), Ten Feld, B. (author), Jansen, F. (author), Krop, J. (author), Nijdam, E. (author), Peeters, J.P. (author), Roza, M. (author), Versendaal, R. (author), Viets, N. (author), Vorst, F. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1982
document
Van Acker, W.P. (author), Jansen, F. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1982
document
Mulder, J. (author), Taal, M. (author), Tangelder, M. (author), Jansen, H. (author), Henkes, R. (author), Werners, S. (author)
In deze studie wordt de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de...
report 2012
document
Jansen, E.B.P. (author)
report 2005
document
Bakker, I.J.I. (author), Klaver, G.T. (author), Jansen, S. (author), Joziasse, J. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
Transport van verontreinigingen gebonden aan slib kan een belangrijk deel uitmaken van het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst kunnen worden, en grote ecologische effecten teweeg kunnen brengen. Voor een goede inschatting van (ecologische) effecten en van de...
report 2008
document
Rommelse, J.R. (author), Jansen, J.D. (author), Heemink, A.W. (author), Wilschut, F. (author), Kleptsova, O. (author)
report 2008
document
Kleinhans, R.J. (author), Veldboer, L. (author), Doff, W. (author), Jansen, S.J.T. (author), Van Ham, M. (author)
report 2014
document
Jansen, E.J. (author), Van der Lippe, M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1949
document
Jansen, P.L.M. (author), Pover, J.P. (author), Vrijburcht, A. (author)
Tussen Zwartemeer en Ketelmeer in de Ramsgeul en het Ramsdiep zal een kering gebouwd worden die bestaat uit 3 identieke balgen van ca. 8.5 m hoog (vanaf de bodem). Voor de balgkering heeft de HBW een ontwerp ingediend. De kering heeft een gecombineerde vulling van water en lucht. Het rubber doek is versterkt met Aramide- en nylon-vezels. Het...
report 1997
document
Jansen, S.T.H. (author)
report 1990
document
Maris, A.G. (author), De Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author), Harmsen, W.J.H. (author), Jansen, P.P. (author), Nijhoff, G.P. (author), Thijsse, J.T. (author), Verloren van Themaat, R. (author), De vries, J.W. (author), Van der Wal, L.T. (author)
UITGEBRACHT DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, WELKE WATERSTAATSTECHNISCHE VOORZIENINGEN DIENEN TE WORDEN GETROFFEN MET BETREKKING TOT DE DOOR DE STORMVLOED VAN 1 FEBRUARI 1953 GETEISTERDE GEBIEDEN (DELTACOMMISSIE), INGESTELD BIJ BESCHTKKING VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT VAN 18 FEBRUARI 1953
report 1961
document
Jansen, G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1969
document
Jansen, R.H.J. (author)
report 1980
Searched for:
(1 - 20 of 91)

Pages