Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Handleiding benchmark VO
Handleiding benchmark VO
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg?
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg?
Productiviteitstrends in het middelbaar onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Productiviteitstrends in het middelbaar onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Zorg voor versnelling: Empirisch onderzoek naar het effect van innovaties op de doelmatigheid van Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2003-2009
Zorg voor versnelling: Empirisch onderzoek naar het effect van innovaties op de doelmatigheid van Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2003-2009
Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs: Kwantitatief onderzoek naar de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs
Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs: Kwantitatief onderzoek naar de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs
Besturen Sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010.
Besturen Sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010.
Productiviteitstrends in de spoorsector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985-2012
Productiviteitstrends in de spoorsector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985-2012
Besturen sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010
Besturen sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages