Searched for:
(1 - 20 of 44)

Pages

Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Handleiding benchmark VO
Handleiding benchmark VO
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data
Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg
Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Benchmarking burgerzaken
Benchmarking burgerzaken
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg?
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg?
Productiviteitstrends in het primair onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1970 en 2010
Productiviteitstrends in het primair onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1970 en 2010
Productiviteitstrends in het middelbaar onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Productiviteitstrends in het middelbaar onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
Searched for:
(1 - 20 of 44)

Pages