Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Van der Wal, M. (author)
De literatuurstudie naar de erosie door retourstroom behandelt in hoofdzaak resultaten van model- en prototypemetingen aan de retourstroom en aan de daardoor veroorzaakte erosie. Een en ander leidt tot een kwalitatieve beschrijving van de erosie door de retourstroom in prismatische vaarwegen, waarvan de bodem en het talud uit niet-cohesief...
report 1981