Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Van der Wal, M. (author)
De literatuurstudie naar de erosie door retourstroom behandelt in hoofdzaak resultaten van model- en prototypemetingen aan de retourstroom en aan de daardoor veroorzaakte erosie. Een en ander leidt tot een kwalitatieve beschrijving van de erosie door de retourstroom in prismatische vaarwegen, waarvan de bodem en het talud uit niet-cohesief...
report 1981
document
Van der Wal, M. (author)
In het detailonderzoek naar de retourstroom is een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee in diverse situaties de belasting van het kanaaldwarsprofiel door de retourstroom kan worden berekend. Deze methode is op een trapeziumvormig kanaaldwarsprofiel met verdedigde taluds en een onverdedigde, horizontale bodem toegepast. Dit type...
report 1986