Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Houben, P. (author)
In dit deel wordt het belang van "maatschappelijke participatie" voor onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de ouderenhuisvesting geschetst. Aangetoond wordt waartoe de hantering van dit uitgangspunt kan leiden.
book 1983
document
Houben, P. (author)
"Feiten en visies ouderenhuisvesting" gaat in op het toenemend besef bij ouderen en hupverleners dat in de Nederlandse ouderenhuisvesting een andere aanpak gewenst is. Meer dan nu moet daarin hét accent komen te liggen op het zelfstandig wonen. Hierdoor kan het aantal ouderen dat doorgaans in het verzorgingstehuis terecht komt, verminderen. Deze...
book 1984
document
Wind, F. (author), Houben, P.P.J. (author), Westra, H. (author)
book 1987