Searched for:
(1 - 6 of 6)
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
In het kader van het 6de Europese onderzoeksprogramma is het Innotrack onderzoek uitgevoerd. Door verschillende Europese belanghebbenden is gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar kosteneffectieve oplossingen voor spoorwegen. De nadruk lag op innovatieve oplossingen die met een beperkte investering de onderhoudskosten kunnen reduceren. Vanuit...
report 2009
document
Hölscher, P. (author), Meijers, P. (author)
The Dutch rail network is one of the busiest in the world. Structural, partly preventative, maintenance of the rail infrastructure is essential to ensure that such a busy network remains safe and free of faults. A substantial amount of position maintenance is currently necessary for the upkeep of the Dutch rail network and, in comparison with...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author), Hölscher, P. (author)
For the Delft Cluster project “Railway Transition zones” extensive field-testing has been performed. Testing took place on the railway track Gouda-Goverwelle (GoGo) on a culvert and on a Switch. Many different parties were involved in the testing and numerous different types of tests were performed. Al the different tests ad up to a large amount...
report 2009
document
Hölscher, P. (author)
Achtergrond en probleemstelling: Ondergrondse afvalwaterpersleidingen worden steeds vaker aangelegd met microtunnelling. Hierbij worden vanuit een startschacht achter een boormachine aan buiselementen achter elkaar met vijzels in de grond weggedrukt. Om een grotere afstand te kunnen overbruggen brengt men smering langs de buis aan en plaatst men...
report 2008
document
Huy, N.Q. (author), Van Tol, A.F. (author), Hölscher, P. (author)
In order to improve the interpretation of the quasi-static (e.g. Statnamic) pile load tests, a research project has been started to investigate effects of the loading rate on the bearing capacity of a pile in sand. A series of laboratory tests has been carried out. The testing program consists of a series of triaxial tests for sand and a series...
report 2006
document
Hölscher, P. (author)
In het kader van Delft Cluster wordt overwogen om onderzoek te doen binnen een project "De Betrouwbare Trillingsmaatregel". Om na te gaan of voor dit project draagvlak is in de praktijk en welke onderzoeksvragen voor de praktijk relevant zijn is een marktverkenning uitgevoerd. Op basis van de projecten van de afgelopen jaren is eerst een interne...
report 2006
Searched for:
(1 - 6 of 6)