Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Nijhuis, S. (author)
TU Delft Landschapsarchitectuur richt zich voornamelijk op ruimtelijke ontwerpopgaven in de stedelijk landschap. Het stedelijk landschap wordt daarbij begrepen als een schaalcontinuĆ¼m, 4D-constructie, palimpsest en systeem, waarbij sociale en ecologische structuren en processen de hoofdrol spelen en de Genius Loci centraal staat. [1]...
book chapter 2017
document
Nijhuis, S. (author)
The Department of Urbanism at the Faculty of Architecture and Built Environment, TU Delft considers urbanism as a planning and design oriented activity towards urban and rural landscapes. It aims to enhance, restore or create landscapes from a perspective of sustainable development, so as to guide, harmonise and shape changes which are brought...
book chapter 2013
document
Nijhuis, S. (author)
Ontwerpers en onderzoekers gebruiken analoge en digitale media om stad en land te begrijpen en vorm te geven. Omdat met name nieuwe media het mogelijk maken om het denken en communiceren over ruimtelijke ontwerpvraagstukken anders aan te pakken, dragen ze bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Steffen Nijhuis plaatst digitale media in een...
book chapter 2013
document
Nijhuis, S. (author)
Landscape architects use analogue and digital media to understand and design urban areas and the countryside. Because new media in particular enable us to use different approaches to thinking and communicating about spatial design issues, they are contributing to the development of the field. This book chapter explains where digital media belong...
book chapter 2013
document
Van der Hoeven, F.D. (author), Nijhuis, S. (author)
A true skyline in the Dutch city of The Hague emerged in the spring of 2011 when the construction of four high buildings drew simultaneously to a close: the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (146 metres, 2012), the Ministry of Justice (146 metres, 2012), a residential project De Kroon (132 metres, 2011) and a new office tower New...
book chapter 2012
Searched for:
(1 - 5 of 5)