Searched for:
(1 - 19 of 19)
document
De Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), Van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), Van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), De Vries, M.B. (author), Van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Description of eco-morphodynamic processes in the Dutch deltas.
report 2001
document
Dronkers, J. (author), Stive, F.J.M. (author)
-In het college worden kusttypen behandeld met een sedimentaire struktuur (zand, slib). Kusten van hard materiaal (rotskusten, ... ) blijven buiten beschouwing. We beginnen daar waar de invloed van de zee zich het verst stroomopwaarts laat voelen, d.w.z. bij de getijrivier. Een getijrivier is het zeewaartse deel van een rivier, waar het zeewater...
report 2001
document
Eysink, W.D. (author), Walstra, D.J.R. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 2001
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Helvert, M.A.G. van (author), Kuijper, C. (author), Spek, A.J.F. van der (author), Stive, M.J.F. (author), Thoolen, P.M.C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Stive, M.J.F. (author), Vriend, H.J. de (author)
report 2000
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1999
document
Stive, M.J.F. (author), Meerendonk, E. van (author), Rijn, L.C. van (author), Weck, A.W. van der (author), Walstra, D.J.R. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1998
document
Stive, M.J.F. (author), Wang, Z.B. (author), Weck, A.W. van der (author), Boogaard, H.F.P. van den (author), Baptist, M.J. (author)
report 1998
document
Stive, M.J.F. (author), Dijkman, J.P.M. (author), Baan, P.J.A. (author), Villars, M.T. (author), De Graaff, R.F. (author)
A large-scale project such as the construction of an offshore island requires careful consideration not only of the direct effects of such intervention, but also of the implications for the further evolution of the Dutch coast. It is found that the construction of an offshore island is technically possible and - i f optimally shaped and...
report 1998
document
Sánchez-Arcilla, A. (author), Jímenez, J.A. (author), Pont, D. (author), Capobianco, M. (author), Prat, N. (author), Provansal, M. (author), Fraunié, P. (author), Ruol, P. (author), Abrami, G. (author), De Vriend, H.J. (author), Day, J.W. (author), Stive, M.J.F. (author), Jelgersma, S. (author), Pernetta, J. (author), Sestini, G. (author)
Summary report of the MedDelt project. This project has studied the impact of climate change on the deltas in the northwestern Mediterranean sea.
report 1997
document
Van der Spek, A. (author), Stive, M.J.F. (author)
Workshop inzake onderzoek naar zeegaten en getijbekkens.
report 1996
document
Roelvink, J.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author)
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspel ling te geven van de ligging van de kustlij n in 1990, 1995 , 2000 , 20 10, 2020 , 2050 en 2090 . Niet aIleen het verlangde onderscheidend vermogen in de tijd is groot , ook het verlangde ru imtelijk oplossend vermogen is hoog: van de or de een kilometer. Deze vraagstelling is vooral bepaald...
report 1989
document
Houweling, G.A.J.A. (author), Stive, R.J.H. (author)
report 1986
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1985
document
Van Heteren, J. (author), Stive, M.J.F. (author)
Realistic modelling of the internal kinematics of wind waves breaking on a beach is of great practical importance, e.g. for the modelling of coastal processes and for the design of coastal structures. A fundarnental aspect in this modelling concerns. the relation between the surface elevation and the internal kinematics. In this respect it...
report 1985
document
Stive, M.J.F. (author), Dingemans, M.W. (author)
report 1984
document
Van Hijum, E. (author), Stive, M.J.F. (author)
Het doel van het onderzoek is om te komen tot een inventarisatie van literatuur met betrekking tot snelheidvelden in golven. Aan de hand van deze inventarisatie kan in een later stadium inzicht worden verkregen in de toepasbaarheid van bestaande golftheorieen of worden overgegaan tot de opzet van een beschrijvend model van het snelheidsveld...
report 1980
Searched for:
(1 - 19 of 19)