Searched for:
(1 - 9 of 9)
document
Bezuijen, A. (author)
This thesis reports on experimental research on compensation grouting in sand. It is investigated in model tests, how the shape of the grout bodies made during injection depends on the grout properties, the density of the sand and the way the tubes are installed. The shape of the grout body affects the necessary injection pressure and whether...
doctoral thesis 2010
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author)
Met de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel is in Nederland een omvangrijk meerjaren onderzoeksprogramma gestart om de aanvankelijke nationale kennisachterstand op het gebied van geboorde tunnels in te lopen. Onderzoek naar het constructiegedrag van gesegmenteerde boortunnels maakt deel uit van dat programma. In dit kader is in 1999 de grote...
report 2009
document
Korff, M. (author)
The objective of this study is to gain insight into mechanisms of soil-structure interaction for buildings adjacent to deep excavations and to find a reliable method to design and monitor deep excavations in urban areas with soft soil conditions. The research focuses on typical Dutch conditions. The main questions are: How can we predict the...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author)
Om te bepalen of bij trillingsveroorzakende activiteiten hinder van personen optreedt, wordt, bij het ontbreken van een wettelijk kader, over het algemeen gebruik gemaakt van SBR richtlijn B {6}. In SBR B worden streefwaarden en dus geen grenswaarden gegegeven, waarbij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat normaal gesproken geen hinder...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author)
In de eerste tranche van Delft Cluster (DC1) is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van trillingsvoorspellingen. Dit heeft inzicht opgeleverd over de betrouwbaarheid van modellen, de onzekerheid over invoerparameters, de rol van modelleerder en de stochastiek van de praktijk. In dit werkpakket is een poging gedaan deze kennis...
report 2009
document
Hölscher, P. (author)
Achtergrond en probleemstelling: Ondergrondse afvalwaterpersleidingen worden steeds vaker aangelegd met microtunnelling. Hierbij worden vanuit een startschacht achter een boormachine aan buiselementen achter elkaar met vijzels in de grond weggedrukt. Om een grotere afstand te kunnen overbruggen brengt men smering langs de buis aan en plaatst men...
report 2008
document
Talmon, A. (author), Bezuijen, A. (author), Hoefsloot, F. (author)
Er wordt een eenvoudige methode gegeven om vanuit de groutinjectieverdeling en de grouteigenschappen, de verticale groutdrukgradiënt direct achter de TBM te kwantificeren. Deze groutdrukgradiënt is nodig als input voor de berekening van het krachtenspel in de tunnelbuis tijdens tunnelbouw. Het bestaande gefaseerde analytische liggerwerkingsmodel...
report 2007
document
Molenaar, D.J. (author), Van Der Meer, P.Q.D. (author), Middeldorp, F.M. (author)
De Engineering van deze instrumentatie is gebaseerd op de informatie als omschreven in de volgende documenten: * Basisprojectplan F540 'RandstadRail', kenmerk: PLATFORM GPB_BPP_04_1441, versie 04 d.d. 17 oktober 2005 *Onderzoeksplan RR (versie 2, 30 juni 2006).doc Onderzoeksplan: Beheerst zakkingen – RR: De aanleg van RandstadRail in Rotterdam...
report 2007
document
Hölscher, P. (author)
In het kader van Delft Cluster wordt overwogen om onderzoek te doen binnen een project "De Betrouwbare Trillingsmaatregel". Om na te gaan of voor dit project draagvlak is in de praktijk en welke onderzoeksvragen voor de praktijk relevant zijn is een marktverkenning uitgevoerd. Op basis van de projecten van de afgelopen jaren is eerst een interne...
report 2006
Searched for:
(1 - 9 of 9)