Searched for:
(1 - 20 of 244)

Pages

document
Hengst, S. (author)
book 1997
document
Hengst, S. (author)
book 1999
document
Hengst, S. (author)
Symposium gehouden op 4 oktober 1995, Delft. Wat zijn de gevolgen van de Europese Richtlijnen op maritiem gebied. Achtereenvolgens verschenen bijvoorbeeld een richtlijn voor het vervoer van Gevaarlijke stoffen (1993), een richtlijn voor de erkenning van classificatie bureaus (1995), een richtlijn voor de havenstaat controle (1995). Dit boekje...
book 1997
document
Hengst, S. (author)
Conference on Maritime Indonesia Moving Into The Next Century, Rotterdam Rotterdam, World Trade Center, 301h March 1995.
book 1997
document
Hengst, S. (author)
book 1995
document
Hengst, S. (author)
De eerste uitgave van de Verolme lezingen bevat naast de teksten van de eerste en de tweede lezing, een beschrijving van het leven van Verolme. Verolme-Iezing 1 (door WJ. ter Hart): 'Heeft Maritiem Nederland een kansrijke toekomst achter de rug?', schetst de positie van de maritieme branches in Nederland in het midden van de tachtiger jaren en...
book 1995
document
Hengst, S. (author), Klein Woud, J. (author)
book 1993
document
Hengst, S. (author)
book 1998
document
Hengst, S. (author)
book 1997
document
Hengst, S. (author)
'Binnenvaart in beeld' is een naslagwerk dat een overzicht geeft van de binnenvaart in Nederland en Europa. De mogelijkheden van de binnenvaart worden beschreven. De functie van de binnenvaart van de haven van Rotterdam wordt aan de hand van cijfermateriaal geïllustreerd. Het boek geeft eveneens technische informatie over waterwegen,...
book 1995
document
Hengst, S. (author)
book 1995
document
Hengst, S. (author), Smit, K. (author), Stoop, J.A. (author)
book 1999
document
Hengst, S. (author)
book 1997
document
Hengst, S. (author)
book 1997
document
Hengst, S. (author)
book 1998
document
Hengst, S. (author)
book 1988
document
Hengst, S. (author)
book 1998
document
Hengst, S. (author)
book 1995
document
Hengst, S. (author)
book 1995
document
Hengst, S. (author)
'De leerstoel Scheepsbouw in perspectief' schetst een beeld van de veranderingen en geeft aan wat de effecten zijn op onderwijs en onderzoek. Er wordt een overzicht gegeven van het onderwijs en van de groei in opdrachten voor onderzoek die in samenwerking met het bedrijfsleven, de scheepsbouw, wordt uitgevoerd. De thema's en werkwijze worden...
book 1997
Searched for:
(1 - 20 of 244)

Pages