Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Bouma, G. (author), Janssen, S. (author), Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Woestenburg, A. (author)
In deze deelrapportage wordt de tweede pilot van het project Delta: "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland", beschreven en Geëvalureerd. Deze tweede pilot heeft het karakter van een 'validatie pilot' binnen het Leven met Water project Delta. De activiteiten die in de eerste pilot Tholen/St. Philipsland zijn uitgevoerd, zijn...
report 2009
document
Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Janssen, S. (author), Bouma, G. (author)
Voor u ligt de eindrapportage van het Leven met Water project 'Delta' richt zich op de wijze waarop belanghebbenden optimaal kunnen worden betrokken bij de planvorming voor het waterwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta en hoe hiermee een proces van 'social learning' kan worden doorlopen. In de Delta zijn diverse ontwikkelingen en studies...
report 2009
document
Bouma, J.J. (author)
Deze rapportage is tot stand gekomen vanuit het project ‘Delta – Participatie en Social Learning in de Delta’, Werkpakket 2 – Werkvormen en Instrumenten. Deze rapportage vormt deelresultaat 4 en bevat de volgende elementen: - Overzicht beschikbare werkvormen en instrumenten - Methode voor toepassing werkvormen en instrumenten - Verslag over...
report 2008