Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Van Herpen, H.A. (author)
In de afgelopen tijd is veel onderzoek op open steenasfalt uitgevoerd. Hoewel bij een aantal resultaten nog vraagtekens moeten worden gezet en aanvullend onderzoek wenselijk is, kan in het algemeen worden gesteld dat er voldoende bekend is om open steenasfalt verantwoord te kunnen toepassen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is, dat...
report 1985