Searched for:
(1 - 20 of 69)

Pages

document
Dijkema, K.S. (author), Van Duin, W.E. (author), Dijkman, E.M. (author), Nicolai, A. (author), Jongerius, H. (author), Keegstra, H. (author), Jongsma, J.J. (author)
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger...
report 2013
document
Van der Westhuysen, A. (author), Van Dongeren, A. (author), Van Nieuwkoop, J. (author), Groeneweg, J. (author), Eslami Arab, S. (author)
Over the last five years a research program has been carried out to assess the performance of the spectral wave model SWAN in the Wadden Sea so that it may be used for the transformation of offshore wave conditions to wave boundary conditions near the sea defenses (dikes and dunes). The assessment was done on the basis of extensive wave...
report 2011
document
Swinkels, C.M. (author)
One of the unresolved issues regarding the performance of SWAN in the Wadden Sea is the penetration of North Sea waves into the tidal inlet systems. For accurate modelling of the complex processes in these areas, the underlying water level and current fields should be of good quality. The hydrodynamic modelling to generate water level and...
report 2010
document
Van der Westhuysen, A.J. (author), Van Vledder, G.P. (author), Wenneker, I. (author)
The spectral wind wave model SWAN (Booij et al. 1999) plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of the wind wave model SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 8 november 2007. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 31 januari 2008. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Beckers, J.V.L. (author), Geer, P.F.C. van (author)
report 2008
document
Luijendijk, A.P. (author), Schouten, J.J. (author)
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author), Leser, G. (author)
report 2007
document
Beckers, J.V.L. (author), Vledder, G.P. van (author), Groeneweg, J. (author), Kramer, N.L. (author), Stijnen, J. (author)
report 2007
document
Geer, P.F.C. van (author)
report 2007
document
Groeneweg, J. (author), Vledder, G.P. van (author), Doorn, N. (author), Caires, S. (author), Westhuysen, A.J. van der (author)
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author), Vledder, G.P. van (author)
report 2007
document
Westhuysen, A.J. van der (author)
report 2007
document
Wang, Z.B. (author), Elias, E.P.L. (author), Brière, C. (author)
report 2007
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 18 maart 2007 in de Waddenzee. Dit verslag is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee. “Boven de noordelijke Noordzee stond er op 18 maart rond het middaguur een zware noordwesterstorm ...
report 2007
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 11 januari 2007 in de Waddenzee en is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee [1]. “Over de gehele kust kwam in de middag van 11 januari een zuidwesterstorm (9 Bft) te staan. In het...
report 2007
document
Dastgheib, A. (author)
report 2007
document
Wenneker, I. (author)
report 2007
document
Gerritsen, H. (author), Westhuysen, A.J. van der (author), Vledder, G.P. van (author), Groeneweg, J. (author), Ruessink, G. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 2007
Searched for:
(1 - 20 of 69)

Pages