Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Kruse, G.A.M. (author)
In opdracht van het Centrum voor Onderzoek van Waterkeringen (COW) is een literatuurstudie verricht naar de achtergronden van het ontwikkelen van scheuren en geassocieerde structuurelementen in kleigrond. De studie is verricht ten behoeve van het evalueren en opstellen van eisen voor klei voor waterkeringen. Nagegaan wordt welke factoren hierin...
report 1985