Searched for:
(1 - 7 of 7)
document
Bokhorst, M. (author), Los, F.J. (author)
report 1997
document
Eertman, R.H.M. (author)
Het project Watersysteemverkenningen (WSV) levert objectieve en kwantitatieve informatie over de fysische, chemische en biologische toestand en het gebruik van verschillende watersystemen in verleden, heden en toekomst. Met behulp van deze informatie ontstaat inzicht in het functioneren van de Nederlandse watersystemen. In dit WSV-rapport wordt...
report 1996
document
Vledder, G.P. van (author)
report 1994
document
Valk, C.F. de (author), Otta, A.K. (author)
report 1993
document
Booij, N. (author), Eldeberky, Y. (author), Dekker, J. (author)
report 1993
document
Valk, C.F. de (author), Zitman, T.J. (author)
report 1992
document
Van Alphen, J.S.L.J. (author), Damoiseaux, M.A. (author)
Voorliggende nota vormt de toelichting op de als bijlage bijgevoegde geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, schaal 1:150.000, blad Hollandse kust. Deze kaart is vervaardigd in het kader van het projekt Kustgenese, maar ook hierbuiten zijn de toepassingsmogelijkheden legio. De kaart verschaft informatie over de morfologie van de...
report 1986
Searched for:
(1 - 7 of 7)