Searched for:
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2002-2003 waren er drie ijsperiodes van 09 t/m 31 december, van 07 t/m 15 januari en van 17 februari t/m 02 maart. In deze drie periodes zijn 46 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. • Een ijsperiode is gedefinieerd, als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen, waarop van...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1956-1957 Zeer zachte winter met af en toe recordhoge temperaturen. Weinig dagen met vorst van slechts geringe zwaarte. Vier maal vorst gedurende 6 a 8 dagen tot slechts enkele graden onder nul. Gedurende drie van deze perioden trad geringe ijsvorming op. De winter bedroeg in De Bilt 41 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 3...
report 1962
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen koud, met uitzondering van de maand november. In de winter kwamen achtereenvolgens twee korte ijsperiode en 1 lange ijsperiode voor. De winter bedroeg in De Bilt 87 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden), 33 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 8 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden)....
report 1979
document
Anonymous, A. (author)
In den winter 1955-56 waren vrijwel alle maanden warmer dan normaal. Alleen de maand februari was gemiddeld met maar liefst 8,3 graden kouder. De winter bedroeg in De Bilt 43 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden), 25 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 18 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden). De kanalen in het...
report 1967
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1987-1988 en Winter 1988-1989 De winters waren zeer zacht. De temperaturen lagen boven het gemiddelde en er kwamen geen ijsperiode's voor. Winter 1989-1990 De winter was in het algemeen aan de warme kant. Er deed zich in deze winter één ijsperiode voor, van 2 tot 7 december. In het noorden werd hier enige hinder van het ijs ondervonden....
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1994-1995 De winter was zeer zacht. In de winter kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1995-1996 De winter was een stuk kouder dan de winters van afgelopen jaren. In de winter was er een aaneengesloten ijsperiode van 7 december tot en met 17 maart. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1991-1992 De winter was zeer zacht. Er kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1992-1993 De winter was in het algemeen acht. In de winter kwam één ijsperiode voor, van 29 december tot 10 januari. Op de hoofdstransportassen ondervond de scheepvaart geen hinder van ijs. De hoofdvaarwegen, zoals de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer,...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen zacht; januari was zelfs bijzonder zacht. Alleen februari was kouder dan normaal. In den winter kwam 1 ijsperiode voor van ongeveer twee weken met tamelijk veel ijs op de kanalen en randmeren. Op het Markermeer is vrijwel alleen langs de westwal ijs van betekenis voorgekomen. De winter bedroeg in De Bilt 45...
report 1983
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1993-1994 was kouder dan normaal. Er waren in deze winter twee ijsperioden. De eerste van 23 november tot en met 3 december. De tweede perioden was van 15 februari tot en met 2 maart. In beide periodes ondervond de scheepvaart op de meren en kanalen hinder van de ijsgang.
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1944-1945 December en Januari waren kouder dan normaal. De maanden November, Februari en Maart waren echter warmer dan normaal. Over het gehele land bedroeg het aantal vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) gemiddeld 38.1 en het aantal ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) gemiddeld 10.5. Door oorlogsomstandigheden konden...
report 1951
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1963-1964 De winter was wat de maanden december, januari en maart betreft aan de koude kant. Vier vorstperioden, met ijsvorming op alle vaarwegen. De winter bedroeg in De Bilt 76 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 18 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). In de eerste twee ijsperioden ondervond de scheepvaart vrij veel...
report 1968
document
Anonymous, A. (author)
In de winter was er één ijsperiode, nl. van 8 tot 18 januari. De scheepvaart heeft in het noorden van het land en op het IJsselmeer enkele dagen hinder van het ijs ondervonden. Op uitzondering van het Eemskanaal en het Zwolle-IJsselkanaal waren alle kanalen in het noorden voor enkele dagen gestremd. In de rest van Nederland waren alleen het...
report 1969
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1940-1941 kan ongetwijfeld tot de strenge winters gerekend worden; met uitzondering van de maand November waren alle maanden aanzienlijk kouder dan normaal. Het begin van den winter kan gesteld worden op 13 December 1940; de eerste vorstperiode duurde tot omstreeks Kerstmis. Begin Januari begon de tweede vorstperiode die aanhield tot 7...
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht; alleen maart was significant kouder dan normaal. In den winter kwamen drie ijsperioden voor van elk ongeveer 1 week. De winter bedroeg in De Bilt 63 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden) en 4 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). Alle vaarwegen zijn bevaarbaar gebleven gedurende de winter. Alleen...
report 1984
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1996-1997 was opnieuw streng, maar korter dan de winter van 1995-1996. In deze winter was er één aaneengesloten ijsperiode van 30 december 1996 tot en met 12 februari 1997. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2008 – 2009 is in de periode van eind december tot begin februari als gevolg van vorst ijsvorming opgetreden op de Nederlandse binnenwateren. Dit heeft de nodige hinder opgeleverd voor de scheepvaart. Er is 1 ijsperiode geweest en er zijn 44 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. Vanuit...
report 2009
document
Anonymous, A. (author)
De maanden November, December, Februari en Maart waren alle te koud. De maand Januari was echter veel te warm. Over de gehele winter waren er 36 vorstdagen (min. temperatuur onder 0 graden) en 5 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden). In den winter is er hier en daar lichte ijsbezetting geweest in de maanden December en Februari. De...
report 1947
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht, alleen februari was kouder dan normaal. In deze winter kwam één ijsperiode voor. Op de belangrijke kanalen werd er enige hinder ondervonden van het ijs, maar ze zijn niet gestremd geweest. De bevaarbaarheid van enkele routes over het IJsselmeer en het Markermeer kon niet gegarandeerd worden. De route...
report 1978
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen koud, op uitzondering van de maand november. In de winter kwamen twee vrijwel aaneengesloten ijsperioden van resp. twee en drie weken. De winter bedroeg in De Bilt 74 vorstdagen (min. temperatuur 0 graden), 18 ijsdagen (max. temperatuur onder 0 graden) en 8 zeer koude dagen (min. temperatuur onder -10 graden). Hij...
report 1982
document
Anonymous, A. (author)
De winter was in het algemeen vrij zacht. Alleen de maand december was kouder dan normaal. Er deed zich één ijsperiode voor. Er was niet veel hinder voor de scheepvaart in den winter. Alleen de route Amsterdam-Enkhuizen was moeilijk bevaarbaar en op 2 dagen zelfs onbevaarbaar. De winter bedroeg in De Bilt 45 vorstdagen (min. temperatuur onder 0...
report 1977
Searched for:
(1 - 20 of 43)

Pages