Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Berkhout, F.M.C. (author)
public lecture 1954
document
Berkhout, F.M.C. (author)
Twee vragen: 1. zal het nuttige effect van de geprojecteerde nieuwe irrigatiewerken ten goede komen aan een enigszins brede laag van de bevolking of zijn uitsluitend de belangen van een kleine groep grootgrondbezitters daarmee gediend? 2. is de bevolking van een gebied, waar vroeger geen irrigatie bestond, maar waar in de naaste toekomst...
public lecture 1966
document
Berkhout, A.J. (author)
public lecture 1977
document
Berkhout, A.J. (author)
public lecture 1989
document
Berkhout, A.J. (author)
public lecture 1997
Searched for:
(1 - 5 of 5)