Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Janssen, G.M. (author), Mulder, S. (author)
Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is...
report 2004
document
Mulder, J.A. (author), van Sliedrecht, J.M. (author)
report 1976
document
Mulder, J. (author), Taal, M. (author), Tangelder, M. (author), Jansen, H. (author), Henkes, R. (author), Werners, S. (author)
In deze studie wordt de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de...
report 2012
document
Bucx, T. (author), Calle, E. (author), Eernink, N. (author), Van Koningsveld, M. (author), Mulder, J. (author), Van Rijn, L.C. (author), Schelfhout, H. (author), Van der Spek, A. (author)
De overheersende nadruk op het waterperspectief bij het schetsen van oplossingen voor de klimaatproblematiek, belemmert het zicht op de volledige oplossingsruimte voor duurzame adaptatie opties. Om dat inzichtelijk te maken geven wij een aantal aanvullende opties vanuit een mens-perspectief (hoofdstuk2 waterveiligheid in relatie tot...
report 2008
document
Baarspul, M. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1993
document
Cleveringa, J. (author), Dunsbergen, D.W. (author), Van de Kreeke, J. (author), Mulder, J.P.M. (author), Spanhoff, R. (author)
Deze rapportage beschrijft de operationele stand van morfologische praktijkkennis, dat wil zeggen de morfologische kennis die kennelijk haar weg gevonden heeft in de dagelijkse praktijk van beleid en beheer van de Nederlandse kust. Die kennis betreft de onderbouwing van bestaande voorschriften, regels, wetten, richtlijnen en beleidsnota’s, zoals...
report 2003
document
Sridhar, J.K. (author), Soijer, M. (author), Breeman, J.H. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1996
document
Mulder, J.A. (author), Baarspul, M. (author), Breeman, J.H. (author), Nieuwpoort, A.M.H. (author), Verbraak, J.P.F. (author), Steeman, P.S.J.M. (author)
report 1987
document
Sridhar, J.K. (author), Breeman, J.H. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1995
document
Salcedo Rahola, T.B. (author), Van Oppen, P. (author), Mulder, K. (author)
This report gives an overview of heat stress problems in urban areas of the Netherlands and various options for mitigating this stress. Climate change is causing more occurrences of heat waves. Urban areas in particular will suffer the most, as they are warmer than the countryside. * What is known about the magnitude of heat stress in Dutch...
report 2009
document
Mulder, E.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1948
document
Baarspul, M. (author), Mulder, J.A. (author), Nieuwpoort, A.H.M. (author), Breeman, J.H. (author)
report 1988
document
Mulder, J.W.A.M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1952
document
Mulder, J.A. (author)
report 1974
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Horsten, J.J. (author), Jonkers, H.L. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1979
document
Kranenburg, C.G. (author), de Lange, P. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1986
document
Rijn, L.C. van (author), Mulder, J. (author)
report 1999
document
Baarspul, M. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1989
document
Vuyk, B. (author), Mulder, F.H.J. (author), Aukema, K. (author), Griffioen, J.W. (author), Baron, I.O. (author), Faber, W.A. (author)
Het ondergronds gedeelte; tunnelcaissons en diepwanden; vriesschildmethode bij de metrobouw; op hoog niveau door de Bijlmermeer.
report 1973
Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages