Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Adihardjo, R.S. (author)
report 1977
document
Adihardjo, R. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van blokkendammen werd bij een bespreking op 7 juni 1971 door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar: 1. het verband tussen de horizontale verplaatsing van vallende blokken en de horizontale stroomsnelheid, door middel van proeven met...
report 1971