Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Baart, F. (author), Bakker, M.A.J. (author), Van Dongeren, A. (author), Den Heijer, C. (author), Van Heteren, S. (author), Smit, M.W.J. (author), Van Koningsveld, M. (author), Pool, A. (author)
For the design of cost-effective coastal defence a precise estimate is needed of the 1/10 000 per year storm surge. A more precise estimate requires more observations. Therefore, the three greatest storm surges that hit the northern part of the Holland Coast in the 18th century are reconstructed. The reconstructions are based on paintings,...
journal article 2011
document
Stulemeijer, J. (author), Bakker, A.F. (author), Moerman, I. (author), Groen, F.H. (author), Smit, M.K. (author)
journal article 1999
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Smit, E. (author)
Deze nota geeft de tekst van een lezing, gegeven door de eerste auteur bij de start van "Taakgroep 100" van het project "Kustgenese" op 27 januari 1986. Oudere en nieuwere "waarheden" omtrent het kustgedrag, geponeerd door diverse deskundigen worden geevalueerd, zoals de "Waarheid van Edelman": "holle kusten zanden aan en bolle eroderen"....
report 1986
Searched for:
(1 - 5 of 5)