Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
van der Burg, D (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Volker, L. (author)
De vergrijzing leidt tot meer vraag naar zorg en minder aanbod op de arbeidsmarkt. Er is nu al een tekort aan verplegend personeel. Verhoging van de arbeidsproductiviteit kan helpen om de zorg op peil te houden. De werkdruk nog verder opvoeren is geen optie. Dit artikel beschrijft hoe een zorgvuldig ontworpen en adequaat beheerd gebouw kan...
journal article 2011
document
Maarleveld, M. (author), Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose: This paper presents a toolkit to measure employee satisfaction and perceived labour productivity as affected by different workplace strategies. The toolkit is being illustrated by a case study of the Dutch Revenue Service.<br/>Methodology: The toolkit has been developed by a review of literature and tools for data-collection. The...
journal article 2009
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Om te weten of organisatiedoelstellingen gehaald worden zijn indicatoren nodig. Wanneer is een organisatie succesvol? Zet het beleid zoden aan de dijk? Of zijn ingrepen nodig in de organisatie, de werkprocessen en/of de bedrijfsmiddelen om tot betere prestaties te komen? In deze bijdrage ligt de focus op de huisvesting. Hoe goed presteert uw...
book chapter 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport beschrijft het werkomgevingsdiagnose-instrument. Hoofdstuk 1 bevat een korte introductie op het instrument inclusief aanleiding, doel en doelgroep, het toepassingsgebied, de modulaire opbouw, en het proces dat is gevolgd om het instrument te ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken worden alle modulen uitgewerkt volgens hetzelfde...
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Many organizations now have innovative workplaces, with desk-sharing<br/>and desk-rotation. The main objectives are 1) to improve organizational<br/>performance by better communication, and 2) cost reduction by the more<br/>efficient use of accommodation and other facilities. Although some research has been done into the use and experience of...
conference paper 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Deze publicatie is een korte toelichting op het diagnose-instrument. Het eerste deel bespreekt de aanleiding, beoogde doelgroepen, de modulaire opbouw en het toepassingsgebied. In de volgende hoofdstukken worden de afzonderlijke modulen toegelicht en geïllustreerd met vragen voor een interview of enquête en uitkomsten uit metingen met WODI.
report 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Aan de overstap naar een innovatief kantoorconcept liggen vaak ambitieuze<br/>doelstellingen ten grondslag.Om te weten of de doelstellingen gehaald zijn, moet worden gemeten. In het eerste deel van dit tweeluik is beschreven hoe met behulp van een werkomgevingsthermometer en een werkomgevingsdiagnose-instrument de prestaties van de werkomgeving...
journal article 2005
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Aan de overstap naar een innovatief kantoorconcept liggen vaak ambitieuze doelstellingen ten grondslag. Om te weten of de doelstellingen gehaald zijn zal gemeten moeten worden. Maar hoe doe je dat? Hoe meet je de prestaties van de werkomgeving, gerelateerd aan de doelstellingen van het management en de beleving van de dagelijkse gebruikers? Wie...
journal article 2004
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar het gebruik en de beleving van het nieuwe kantoor voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) van de Belastingdienst in Utrecht. "Forum Flex" wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken en een modern interieur...
report 2004
document
van Ree, HJ (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Volker, L. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor de VROM-Inspectie Zuid-West in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken in een transparante omgeving. Aan de hand van analyses van...
report 2004
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel werken, digitaal en draadloos. Aan de hand van analyses van documenten en interviews met enkele sleutelpersonen zijn de achtergronden en doelstellingen van...
report 2003
document
Volker, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In de septembereditie van FMM is het nieuwe kantoor voor de Kamer van<br/>Koophandel in Rotterdam beschreven. Met haar innovatieve kantoorconcept -<br/>flexibel, draadloos, klantgericht - sleepte de Kamer al verschillende prijzen in de wacht.Maar wat vinden de dagelijkse gebruikers zelf van het gebouw? Hoe ervaren zij het opgeven van een eigen...
journal article 2003
Searched for:
(1 - 12 of 12)