Searched for:
(1 - 14 of 14)
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1987
document
Meijer, F. (author)
Een aanvullende notitie bij het rapport 'Nieuwe strategieën voor het particuliere woningbeheer'.
book 1990
document
Hoenderdos, T. (author), Metselaar, A. (author)
In het kader van het zogenaamde PCG-beleid (probleem cumulatie gebieden beleid) is er in drie wijken in Almelo een project buurtbeheer gestart. Bij dit project is onder andere gewerkt aan de verbetering van de communicatie en de onderlinge afstemming van beheeraktiviteiten van de partijen die betrokken zijn bij het beheer van deze wijken. Ter...
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Heeger, H. (author), Smid, I. (author)
book 1992
document
Drontmann, I. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1992
document
Priemus, H. (author), Smid, I.S. (author)
book 1993
document
Van der Flier, K. (author), Van der Toorn Vrijthoff, K. (author)
De titel 'Van integraal beheer op wijkniveau naar beheer van woonmilieu's' is weliswaar lang maar geeft een goede karakterisering van het onderzoek dat hier gerapporteerd wordt. Het onderzoek is gestart met de vraag wat de voorwaarden zijn om te komen tot meer integraal beheer op wijkniveau. Bij het zoeken naar deze voorwaarden zijn wij gestuit...
book 1994
document
Quist, H.J. (author), Van den Broeke, H.A. (author)
book 1994
document
Hueber, M. (author)
book 1994
document
Thomsen, A. (author)
book 1997
Searched for:
(1 - 14 of 14)