Searched for:
(1 - 14 of 14)
document
Van der Meer, F.P. (author)
There is no state of the art computational model that is good enough for predictive simulation of the complete failure process in laminates. Already on the single ply level controversy exists. Much work has been done in recent years in the development of continuum models, but these fail to predict the correct failure mechanism in cases where...
doctoral thesis 2010
document
Van der Meer, A.J. (author)
Gemeenten vormen een belangrijke pijler in de structuur van de overheid in Nederland. Hun invloed beperkt zich uiteraard tot het eigen grondgebied, en daarvoor is het nodig dat de gemeentegrenzen goed bekend zijn. Er bestaat in Nederland echter geen offici registratie van gemeentegrenzen. Het Kadaster heeft weliswaar deze grenzen op kaart staan,...
doctoral thesis 2007
document
Van der Meer, W.G.J. (author)
doctoral thesis 2003
document
Van der Meer, P.R. (author)
doctoral thesis 2003
document
Van der Meer, Y. (author)
While hydrodesulfurization (HDS) is a process that has already been used for over 50 years and has received large attention in the literature, the world-wide trend towards ultra clean fuels has renewed the interest in HDS catalysis research. EU regulations with respect to fuel specifications involve reduction of the sulfur content in diesel from...
doctoral thesis 2001
document
Van der Meer, P.J. (author)
doctoral thesis 1997
document
Van der Meer, R.A. (author)
doctoral thesis 1989
document
Van der Meer, J.S. (author)
doctoral thesis 1987
document
Van der Meer, T.H. (author)
doctoral thesis 1987
document
Van der Meer, R.R. (author)
doctoral thesis 1979
document
Van der Meer, S.J. (author)
doctoral thesis 1970
document
Van der Meer, S. (author)
doctoral thesis 1943
document
Van der Meer, Z.Y. (author)
doctoral thesis 1939
document
Van der Meer, Z.Y. (author)
Beschrijving van de opkomst van de waterschappen, hoogheemraadscahppen, heemraadschappen en polderdistricten in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Beschrijving van de situatie in de afzonderlijke provincien. De regeling van de financien van de waterstaat. Aandacht voor interprovinciale belangen
doctoral thesis 1939
Searched for:
(1 - 14 of 14)