Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Dronkers, J. (author), Stive, F.J.M. (author)
-In het college worden kusttypen behandeld met een sedimentaire struktuur (zand, slib). Kusten van hard materiaal (rotskusten, ... ) blijven buiten beschouwing. We beginnen daar waar de invloed van de zee zich het verst stroomopwaarts laat voelen, d.w.z. bij de getijrivier. Een getijrivier is het zeewaartse deel van een rivier, waar het zeewater...
report 2001