Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Perdok, U. (author), Crossman, M. (author), Verhagen, H.J. (author), Howard, S. (author), Simm, J. (author)
The performance and durability of timber groynes (or 'groins') is highly dependent on the design and detailing of the structure. Using knowledge and experience developed over generations an effective functional design can be achieved, which may ultimately result in lower whole life costs and provide environmental advantages over alternative...
conference paper 2003
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs de Nederlandse kust zijn in de loop der eeuwen een groot aantal strandhoofden en (na 1965) een kleiner aantal paalschermen gebouwd. Het doel van deze hoofden is het verminderen van de kusterosie. Hoofden zijn, naast de bouw van zeedijken, lange tijd het enige middel geweest om iets aan kustverdediging te doen. Veel hoofden zijn gepland en...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
De effectiviteit van strandhoofden in het licht van recente resultaten van zandgolfonderzoek
journal article 1988
document
Verhagen, H.J. (author), Butter, J. (author)
Door hun hoge ouderdom zijn veel strandhoofden in Zeeuwschvlaanderen aan renovatie toe. Het is daarbij de vraag of de huidige geometrie gehandhaafd dient te blijven. In deze nota wordt een methode beschreven om te komen tot een optimale en verantwoorde keuze van de hoogteligging van de strandhoofden.
report 1985
document
Verhagen, H.J. (author)
Method to optimise the layout and dimensions of a groyne field on the basis of observations of existing groynes in the same area. The case has been wordked out for the coastline of Zeeuws Vlaanderen.
report 1985
Searched for:
(1 - 5 of 5)