Searched for:
(1 - 20 of 69)

Pages

document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zullen doorzetten, dragen daaraan bij. Minder aanbod en hogere inkomens betekent in dat geval verder...
report 2018
document
Dol, C.P. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Increasingly, policy-makers regard flexible labour as a condition for a well-functioning economy, while they also tend to regard home ownership as the superior tenure. These two goals appear to be contradictory, as mortgage lenders prefer clients with a permanent, uninterrupted income stream. For the Dutch context, multivariate analysis shows...
journal article 2017
document
Jansen, S.J.T. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
The extraction of natural gas in the north of The Netherlands has led to soil subsidence and the occurrence of earthquakes. Residents worry about the safety of their families and the saleability of their dwelling and might want to move. The goal is to examine whether the earthquakes are related to the intention to move. A survey among...
journal article 2017
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
De door het Kadaster geregistreerde aantallen nieuwe hypotheken (ruim 83.700) en trans-acties van koopwoningen (ruim 60.700) in het derde kwartaal van 2016 betekenen wederom een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De woonconsumenten hebben nog niet eerder sinds 2004 zoveel vertrouwen...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
In relatieve zin heeft de nieuwbouwmarkt van koopwoningen zich sinds 2013 even sterk hersteld als de markt van bestaande koopwoningen. Maar de dynamiek op de nieuwbouw-markt was natuurlijk veel verder weggezakt en de laatste drie kwartalen stokt het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen weer op gemiddeld zo’n 7.500 woningen. Een onver-wachtse...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Om de informatie voor de lezer overzichtelijk te houden en om de betekenis van de informatie beter te kunnen interpreteren, is er gekozen voor een indeling van de publicatie naar thema’s. De achterliggende gedachte bij de gekozen thema’s is dat een feitelijke transactie op de koopwoningmarkt en de daarbij tot stand gekomen verkoopprijs sterk...
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
Overeenkomstig het normale seizoenpatroon dat de woningmarkt kenmerkt, zijn het aantal nieuwe hypotheken en het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2016 geringer dan in het vorige kwartaal. Maar het door het Kadaster in het eerste kwartaal van 2016 geregi-streerd aantal nieuwe hypotheken (bijna 62.500) en transacties van koopwoningen ...
report 2016
document
Boumeester, H. (author), Dol, C.P. (author)
Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit zijn twee beleidsdoelen, die met elkaar lijken te conflicteren. Hypotheekverstrekkers prefereren juist een vast inkomen als basis voor de te verstrekken hypotheek. Zeker ten tijde van een crisis, qanneer financiële instellingen hun criteria voor...
journal article 2016
document
Dol, C.P. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere huursectoren in de koopsector zouden het betreden...
journal article 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vereniging Eigen Huis.
report 2016
document
Jansen, S.J.T. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Coolen, H.C.C.H. (author), De Haan, J. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Rapport opgesteld met subsidie van Dialoogtafel Groningen.
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author)
report 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
In deze bijdrage brengen we woningmarktontwikkelingen in het door aardbevingen
getroffen gebied in de provincie Groningen in beeld. De resultaten laten zien dat
het herstel van de woningmarkt in het risicogebied achter blijft bij de rest van de
provincie. De slechte verkoopbaarheid van woningen belemmert huishoudens bij
het...
journal article 2016
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2016
Searched for:
(1 - 20 of 69)

Pages