Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Mastbergen, D.R. (author)
In de “Blik op de toekomst” van de CUR commissie C130 is gesteld dat kennisontwikkeling in de komende jaren zich zou moeten richten op de volgende doeleinden: - verbetering van de kwantificering van de invloed van baggermaterieel en baggermethode op de taludvorming, dus ook op de inscharing, als functie van de grondopbouw, waardoor onzekerheden...
report 2006
document
De Best, J. (author), Van Elswijk, M. (author), Wijdeveld, A. (author)
De noodzaak om te baggeren in Nederland is evident. Dit werd onlangs opnieuw bevestigd door het in juli 2005 verschenen Kabinetstandpunt Waterbodems [1]. Hierin wordt aangegeven dat het uit economisch oogpunt (scheepvaart) noodzakelijk is om de baggerachterstand in Nederland op korte termijn weg te werken. Om de veiligheid in Nederland te kunnen...
report 2006
document
Scheffer, F. (author), Gemmeke, M. (author), Spoelstra, H. (author), Wijdeveld, A. (author), Smedes, F. (author), Vink, J. (author), Van de Heuvel, H. (author), Van Breukelen, B. (author), De Best, J. (author)
In 2004 is gestart met het project Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD). Uitloging betreft het uittreden van verontreinigingen uit het baggerspeciedepot en verspreiding is vervolgens de verplaatsing van de verontreinigingen in het watervoerend pakket. Aanleiding voor het project zijn de ervaringen bij gerealiseerde baggerspeciedepots en de...
report 2006