Searched for:
(1 - 20 of 70)

Pages

document
Hughes, S.A. (author)
A 1-to-25 scale physical model of a typical cross section of the levee along the Mississippi River Gulf Outlet (MRGO) was con-structed at the U.S. Army Engineer Research and Development Center’s Coastal and Hydraulics Laboratory in Vicksburg, MS. The purpose of the physical model was to obtain hydrodynamic measurements of unsteady flow...
report 2008
document
Anonymous, A. (author)
HR Wallingford has commenced an engineering review on the Final Closure of Saemangeum Dike. This draft final report represents the completion of the second phase of studies by HR Wallingford and is issued for review by KARICO and discussion with their representatives during meetings planned in Ansan during the second week of October 2005. The...
report 2005
document
Jongeling, T.H.G. (author), Jagers, H.R.A. (author), Blom, A. (author)
report 2003
document
Van Gent, M.R.A. (author), Wallast, I. (author)
In river and coastal engineering bed protections and near-bed rubble mound structures are often used to protect other structures such as river groins, pipelines and intake- and outfall structures for power-stations and desalination plants. From river engineering relatively extensive information is available for bed protections with currents as...
report 2001
document
Jongeling, T.H.G. (author), Verheij, H.J. (author), Wal, M. van der (author), Leeuwestein, W. (author)
report 2000
document
Verheij, H.J. (author), Adel, H. den (author), Petit, H.A.H. (author)
report 2000
document
Verheij, H.J. (author)
report 1999
document
Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Blokland, T. (author)
In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt in het onderhavige rapport in de eerste plaats een overzicht gegeven van de huidige rekenen ontwerpmethode die door het Ingenieursbureau Havenwerken van Gemeentewerken Rotterdam wordt gehanteerd bij het dimensioneren van bodembeschermingen die worden belast door schroefstralen. Bij de...
report 1997
document
Blokland, T. (author)
Design method for bed protections loaded by jets from main thrusters and bow thrusters
report 1997
document
Franken, A. (author), Ariëns, E. (author), Klatter, L. (author)
Afgelopen decennia zijn door de Rijkswaterstaat vele waterbouwkundige kunstwerken ontworpen en gebouwd waarbij de bodemverdediging een essentieel onderdeel vormt. Voor wat betreft de kuststreek valt hierbij te denken aan stormvloedkeringen zoals in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg, en afsluitingen van zeegaten en estuaria. Voor wat betreft...
report 1995
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1993
document
De Wilde, D.P. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende in aanmerking komende constructie- typen en hun toepassingsgebieden, gezien in het licht van dit handboek. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de in aanmerking komende granulaire materialen, hierbij wordt specifiek ingegaan op de kenmerkende...
report 1991
document
Beek, F.A. van (author)
report 1988
document
Wal, M. van der (author)
report 1987
document
Visser, P.J. (author)
report 1986
document
Meulen, T. van der (author)
report 1986
document
Boogaard, A. (author)
report 1986
document
Kleef, E.A. van (author)
report 1986
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1985
Searched for:
(1 - 20 of 70)

Pages