Searched for:
(1 - 20 of 220)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt kritiek geleverd over de voorgestelde normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen. Tevens worden nieuwe normalisatie-afmetingen voorgesteld.
report 1933
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat in aansluiting van het vak Scheepvaartwegen.
lecture notes 1958
document
Koster, J. (author)
report 1970
document
Brolsma, J.U. (author), Van Oorden, R.G.J. (author), Bokslag, A. (author), Van de Ridder, K.H. (author), Van der Veer, P. (author)
Onderzoek naar de effecten van scheepsgolven op oevervoorzieningen.
report 1974
document
Holtrop, R.L. (author)
lecture notes 1974
document
Saurwalt, K.J. (author)
other 1974
document
Alcatel (author)
report 1974
document
Holtrop, R.L. (author)
other 1975
document
Saurwalt, K.J. (author)
other 1975
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1975
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1975
document
van Oortmerssen, G. (author)
doctoral thesis 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
document
Nederlands Maritiem Instituut (author)
report 1976
Searched for:
(1 - 20 of 220)

Pages