Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Molenaar, D.J. (author)
Om te bepalen of bij trillingsveroorzakende activiteiten hinder van personen optreedt, wordt, bij het ontbreken van een wettelijk kader, over het algemeen gebruik gemaakt van SBR richtlijn B {6}. In SBR B worden streefwaarden en dus geen grenswaarden gegegeven, waarbij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat normaal gesproken geen hinder...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author)
In de eerste tranche van Delft Cluster (DC1) is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van trillingsvoorspellingen. Dit heeft inzicht opgeleverd over de betrouwbaarheid van modellen, de onzekerheid over invoerparameters, de rol van modelleerder en de stochastiek van de praktijk. In dit werkpakket is een poging gedaan deze kennis...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author), Weerheijm, J. (author), Vervuurt, A. (author), Burggraaf, H. (author), Roekaerts, D. (author), Meijers, P. (author)
Verkeerstunnels en overkapte wegen (landtunnels) komen de milieukundige en stedenbouwkundige inpassing ten goede en maken meervoudig ruimtegebruik in de stad mogelijk. Het aantal tunnels en overkappingen groeit dan ook. Dit maakt het vervoer van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk vervoerde gassen steeds moeilijker, want tankwagens...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author), Van Der Meer, P.Q.D. (author), Middeldorp, F.M. (author)
De Engineering van deze instrumentatie is gebaseerd op de informatie als omschreven in de volgende documenten: * Basisprojectplan F540 'RandstadRail', kenmerk: PLATFORM GPB_BPP_04_1441, versie 04 d.d. 17 oktober 2005 *Onderzoeksplan RR (versie 2, 30 juni 2006).doc Onderzoeksplan: Beheerst zakkingen – RR: De aanleg van RandstadRail in Rotterdam...
report 2007
Searched for:
(1 - 4 of 4)