Searched for:
(1 - 20 of 94)

Pages

Productiviteitstrends bij de politie: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1955 en 2011
Productiviteitstrends bij de politie: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1955 en 2011
Samen sterk voor sociale veiligheid: Empirisch onderzoek naar effecten van ketenpartners op sociale veiligheid
Samen sterk voor sociale veiligheid: Empirisch onderzoek naar effecten van ketenpartners op sociale veiligheid
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
Productiviteitstrends in de drinkwatersector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985 en 2010
Productiviteitstrends in de drinkwatersector: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985 en 2010
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen.
Benchmarking burgerzaken
Benchmarking burgerzaken
Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data
Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data
Schaaleffecten in de afvalinzameling
Schaaleffecten in de afvalinzameling
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Schaal en zorg: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg
Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg
Productiviteitstrends in het primair onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1970 en 2010
Productiviteitstrends in het primair onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1970 en 2010
Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp: Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp
Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp: Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp
Besturen sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010
Besturen sturen: Besturen sturen is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de kostendoelmatigheid van algemene ziekenhuizen in de periode 2003-2010
Searched for:
(1 - 20 of 94)

Pages